Bli medlem

Så mycket betalar din kommun för Almedalen

jun 25, 2024 | Nyheter

Almedalsveckan kostar skattebetalarna minst 50 miljoner kronor, men hur mycket betalar du? Slöseriombudsmannen har satt ihop en lista med ett urval av kommuner och regioner. 

Kostnaderna avser resa, logi och eventuellt eget arrangemang, men inte den största utgiften: dvs. löner, arvoden, traktamenten och sociala avgifter.

REGION NORRBOTTEN

12 personer varav tre politiker.

Kostnad: 1,5 miljoner kronor*

Motivering för att delta: “Region Norrbotten samlar länets aktörer till ett gemensamt påverkansarbete och påverka nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling.”

*Satsningen på Norra Scen finansieras med “maximalt 1,5 miljoner kronor” inom ramen för det befintliga projektet Mötesplatser för regional konkurrenskraft.

HELSINGBORG

21 personer varav två politiker

Kostnad: 1 018 000 kronor*

Motivering för att delta: “Vi vill stärka vår attraktionskraft och konkurrensförmåga ytterligare. Genom att aktivt delta i Almedalsveckan positionerar vi Helsingborg som en stad som inte bara följer med i utvecklingen, utan leder den.”

*I år storsatsar Helsingborg på en mötesplats för 724 000 kronor. Den 25 juni anordnar staden en ”transformationsarena”, där det ska pratas om ”den gröna, teknologiska och sociala transformationen”. Därutöver kostar deltagarnas boende och resa 294 000 kronor. 

REGION JÖNKÖPING

46 personer varav fyra politiker

Kostnad: 800 000 kronor*

Motivering för att delta: “Vi strävar efter att nationellt driva viktiga politiska frågor för hela länet och skapa en plattform med samtal, möten och nätverkande. Genom att stärka vår regions attraktivitet och främja samverkan verkar vi för en dynamisk och framåtriktad utveckling för Jönköpings län.”

*Totalkostnaden för arenan i Almedalen (tillstånd, markplats, teknik, tält, försäkring, bevakning, kommunikation m.m.) beräknas att uppgå till cirka 600 000 kronor, varav regionens samverkanspartners Regionsamverkan Sydsverige, Region Kronoberg, Region Kalmar, Region Halland, Region Blekinge medfinansierar med 300 000 kronor. Med medfinansieringen inräknad beräknas således Region Jönköpings läns kostnader för arenan bli cirka 300 000 kronor i år utöver de 46 personernas resa och boende som beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor.

JÖNKÖPINGS KOMMUN

12 personer varav en politiker

Kostnad: 160 216 kronor

Motivering för att delta: ”Delta i seminarier, kompetensutveckling i samhällsfrågor, möten med företrädare (..) [samt] representera och marknadsföra Jönköping.”

LULEÅ 

15 personer från Luleå kommun inkl. Luleå kommunföretag AB

Kostnad: 750 000 kronor.

Motivering för att delta: Huvudsakliga uppgift för kommunledningen är att vara på plats där alla samlas och kunna påverka beslutsfattare i olika frågor som rör Luleå kommun och dess bolag.

UPPSALA

24 personer varav 10 politiker

Kostnad: 420 000 kronor

Motivering för att delta: “Genom att delta på seminarier och debatter ges möjlighet till omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nätverkande. Genom enskilda möten och aktivt deltagande på seminarier och debatter marknadsförs även Uppsala för potentiella samarbetspartners och andra relevanta aktörer. Dessa möten bedöms som både viktiga och värdefulla då de bidrar till att stärka etablerade relationer, säkra återinvesteringar och stärka kommunens nätverk inom främst fastighetsmarknad för arbetsplatser, bostäder och infrastruktur. Målgruppen utgörs i första hand av fastighetsutvecklare, byggherrar och investerare.”

MALMÖ

8 tjänstepersoner

Kostnad: 330 000 kronor*

Motivering för att delta: Arrangera ett mingel och två seminarier samt delta i rundabordensamtal och andra möten.

*Kostnaden inkluderar boende och egna arrangemang, men varken resekostnader eller närvaron för stadens serviceförvaltning (13 000 kronor), miljöförvaltning (6 100 kronor), fastighets- och gatukontor (3 677 kronor) eller klimatstrateg (5 076 kronor).

KUNGSBACKA

19 personer varav inga politiker

Kostnad: 205 194 kr

Motivering för att delta: “Syftet med Kungsbacka kommuns närvaro under Almedalsveckan är att omvärldsbevaka, nätverka och få kompetensutveckling.”

ÖRNSKÖLDSVIK

11 personer varav inga politiker (Rodrets styrelse och tre tjänstepersoner från Moderbolaget)

Kostnad: 180 000 kronor (ex moms!)

Motivering för att delta: Rodrets styrelse och ledning genomför årligen strategidagar för dess verksamhet, årets tema handlar om omvärldsfaktorer som påverkar bolagskoncernen och hur styrelse och ledning kan synliggöra och påverka strategiskt viktiga frågor i de branscher bolagskoncernen verkar, samt i övrigt marknadsföra Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

LUND

15 personer varav åtta politiker 

Kostnad: 175 000 kronor

Motivering för att delta: “Syftet med att ha en delegation på plats under Almedalsveckan är att omvärldsbevaka, inhämta kunskap, nätverka och arbeta för att påverka i frågor som är viktiga för Lunds kommuns utveckling och för Lundaborna. Arbetet på plats utgår från att ​säkerställa relevanta möten och träffpunkter i huset där delegationen bor plus medverkan på externa arenor. Dessa möten bedöms som både viktiga och värdefulla då de bidrar till att stärka etablerade relationer, knyta nya kontakter och utöka kommunens nätverk.”

NORRKÖPING

Sju personer

Kostnad: 154 000 kronor

Motivering för att delta: “Det här gör vi för att vi vet att nya kontakter, att samtala direkt med beslutsfattare, fler samarbeten och ny kunskap kommer bidra till att utveckla Norrköping.”

Vidare ska Norrköping Rådhus AB delta, för vilket kostnaden är okänd.

NYKVARN

Fem personer

Kostnad: 150 000 kronor

Motivering för att delta: ”(..) för att samtala, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och kompetensutvecklas.”

LINKÖPING

Sex personer varav två politiker

Kostnad: 132 000 kronor

Motivering för att delta: “Linköpings kommun deltar i Almedalen för att arrangera egna samt delta i andra arrangörers publika seminarier, delta i rundabordssamtal samt ha möten med nationella investerare och samverkanspartners.”

SKELLEFTEÅ

Sex personer*

Kostnad: 130 000 kr

Motivering för att delta: Deltagandet syftar till att förstärka kraften i vårt långsiktiga utvecklingsarbete samt skapa fördelar för Skellefteås prioriterade satsningar och frågor.

*ytterligare tre personer från kommunen deltar men får sin vistelse finansierad av andra [sannolikt skattefinansierade, reds. anm.] organisationer.

SKELLEFTEÅ KRAFT

12 personer

Kostnad: 474 000 kr

Motivering för att delta: ”Med vår medverkan under Almedalsveckan vill vi bidra med viktiga perspektiv på hur hela Sverige kan ta del av fördelarna med omställningen från fossil till fossilfri energi. Det är också av strategisk betydelse för Skellefteå Kraft att förstå hur energifrågan utvecklas så att vi kan möta framtida behov.”

UMEÅ

11 personer, varav två politiker

Kostnad: 327 000 kronor*

Motivering för att delta: “Syftet är att stärka vår gemensamma position i frågor som är viktiga för vår region – däribland infrastruktur, bostadsfrågor och omställning.”

Vidare deltar 8 personer från Umeå Energi (100 000 kronor) och två från från det kommunala bolaget Vakin som ansvarar för avfallshanteringen och vattentjänster i Umeå (30 000 kronor) i syfte att “omvärldsbevaka, nätverka, och utöka samarbetet med olika aktörer inom privat och offentlig sektor”.

*Kostnaden för Umeås deltagande vid fyra mötesplatser är totalt 250 000 kronor. Därutöver tillkommer rese- och boendekostnaderna, som enligt kommunikationsdirektören uppgår till mellan 7–10 000 personer beroende på antal dagar man stannar. Eftersom han inte visste exakt antal dagar i nuläget så räknade jag snällt med 7 000 kronor per person, dvs. 77 000 + 250 000 kr.

STOCKHOLM STAD

9 personer

Kostnad: 250 000 kronor

Motivering för att delta: För stadsledningskontoret anordnas det tre seminarier med olika teman inom stadsutvecklingsområdet som rör klimatfrågor, sammanhållen stad samt bostadsbyggande.

REGION SKÅNE

11 personer varav åtta politiker

Kostnad: 111 200 kronor

Motivering för att delta: tjänstemännen från avdelningen för regional utveckling ska hålla i ett seminarium om infrastruktur. Vad de förtroendevalda som ska åka dit exakt ska göra visste inte kansliet som svarade på frågan.

BOTKYRKA

Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrkabyggens barn- och ungdomsgrupp, Albygården samt Fittjapulsen genomför en resa över dagen, 27 juni. Totalt 36 barn/ungdomar samt 7 vuxna. I övrigt deltar en förtroendevald politiker, en politisk tjänsteperson och tre tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen.

Kostnad: 46 188 kronor*

Motivering för att delta: ”Tala på olika seminarier och paneler, vara åhörare på seminarier samt träffa olika aktörer verksamma i, eller viktiga för, Botkyrka, exempelvis i frågor som rör kollektivtrafik, bostadsbyggande samt kommunikation med ungdomar.”

*Ungdomsfullmäktige: 15 224 kr för båtbiljetter. 8872 kronor för busstransport tur och retur Botkyrka-färjeterminalen Nynäshamn. Tillkommer kostnader för lunch och middag under dagen. Övriga: 15 700 kronor för delat boendet för en förtroendevald, en politisk tjänsteperson samt två tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen. 6392 kronor för båtbiljetter För den politiska tjänstepersonen så är det hens parti som betalar båtbiljetten. Alla kostnader för en av de tre tjänstepersonerna betalas av den organisation som anlitat hen till panelsamtal.

ÖVRIGA

 • Vinnova: 300 000 kr
 • Göteborg Energi: 220 980 kr (8 personer)
 • Telgekoncernen: 200 000 kronor (30 personer)
 • Huddinge: 135 000 kr (13 personer)
 • Region Halland: 98 750 kr (10 personer)
 • Nacka: 98 000 kr (18 personer)
 • Tyresö: 88 000 kr (19 personer)
 • Borås: 85 220 kr (15 personer)
 • Piteå: 80 000 kr (5 personer)
 • Upplands Väsby: 72 394 kr (6 personer)
 • Region Värmland: 70 000 kr (7 personer)
 • Region Östergötland: 68 000 kr (8 personer)
 • Sigtuna: 66 411 kr (5 personer)
 • Sundsvall: 60 000 kr (6 personer)
 • Region Kalmar: 57 000 kr (12 personer)
 • Ånge: 55 000 kr (3 personer)
 • Karlstad: 54 000 kr (6 personer)
 • Sundbyberg: 68 000 kr (13 personer)
 • Örebro: 45 000 kronor (7 personer)
 • Nyköping: 45 000 kr ex resor (2 personer)
 • Östersund: 43 000 kr (3 personer, men boende finansieras delvis av Jämtkraft)
 • Kristinehamn: 42 327 (5 personer)
 • Skebo: 40 374 kr (2 personer)
 • Region Jämtland-Härjedalen: 40 000 kr (2 personer)
 • Österåker: 40 000 kronor ex. resor (4 personer) 
 • Eslöv: 40 000 kr (4 personer)
 • Gällivare: 30 000 kronor (3 personer)
 • Kramfors: 30 000 kr (1 person)
 • Sollentuna: 36 000 kr (3 personer)
 • Haparanda: 34 628 kr (3 personer)
 • Falu kommun: 30 000 kr (5 personer)
 • Business Region Göteborg: 27 000 kronor (1 person)
 • Boden: 25 000 kr (1 person)
 • Härnösand: 24 212 kr (3 personer)
 • Västerås: 22 890 kr (3 personer)
 • HallandsHamnar AB: 22 137 (2 personer)
 • Säffle: 20 896 kr (2 personer)
 • Nora: 20 500 kr (4 personer)
 • Svedala: 18 000 kr (1 person)
 • Lerum: 17 156 kr (1 person)
 • Hallsberg: 15 000 kr (3 personer)
 • Region Blekinge: 12 000 kr (2 personer)
 • Renova AB: 11 373 kr (1 person)
 • Tibro: 10 700 kr (2 personer)
 • Kalix: 10 000 kronor (1 person)
 • Osby: 10 000 kr (1 person)
 • Trelleborg: 10 000 kr (1 person)
 • Storfors: 9 876 kr (4 personer, men kostnaderna täcks till stor del av Vinnova)
 • Varberg: 9 694 kr (3 personer)
 • Timrå: 8 950 kr (1 person)
 • Region Kronoberg: 8 002 (3 personer)
 • C4 Energi AB: 8 000 kr (1 person)
 • Mölndal: 7 396 kr (1 person)
 • Hylte: 6 500 kr (1 person)
 • Nässjö: 6 000 kr (3 personer)
 • Värnamo: 2 795 kr (2 politiker)

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.