Se fler nyheter

sep 22, 2020


I media

Remissyttrande till Fi2021/01053

Den 22 september 2020 lämnade Skattebetalarna nedanstående remissyttrande till regeringens förslag i promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel (Fi2021/01053)

Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Skattebetalarnas Förening har fått ovanstående promemoria på remiss. Skattebetalarnas Förening tillstyrker förslaget om att BNP-indexeringen av skatten på bl.a. bensin och diesel inte ska tillämpas för kalenderåret 2021.

Skattebetalarnas Förening vill därutöver tillägga att beslut om frågan även bör involvera beslut för kalenderåret 2022 i enlighet med prop. 2020/21:1.

Skattebetalarnas förening vill därutöver tillägga att överindexeringen av skatten på bl.a. bensin och diesel genom BNP-indexering bör avskaffas helt.

Övergripande kommentarer

Skattebetalarnas Förening ser positivt på den uteblivna höjning av drivmedelsskatten som förslaget de facto innebär då överindexeringen tillfälligt stoppas till följd av reduktionsplikten.

Reduktionsplikten som infördes vid halvårsskiftet 2018 innebär att drivmedelsleverantörerna åläggs minska växthusgasutsläppen årligen från bensin och diesel med en viss procentsats jämfört med 2010 års nivå. Detta uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel. För bensin ska inbladningen leda till en utsläppsminskning med 15 procent redan år 2025 och ca 40 procent år 2030. Ökade årliga krav på inblandning av förnybart bränsle leder till högre bensinpriser då förnybara biodrivmedel är dyrare än fossila. Det är därför rimligt att pausa överindexeringen för att se över hur reduktionsplikten påverkar drivmedelspriserna för att undvika än större skattehöjningar på drivmedel.

Långsiktiga förutsättningar för skattepolitiken

I budgetpropositionen 2020/21:1 aviserar regeringen att pausningen av överindexeringen av skatten på bensin och diesel bör gälla för både kalenderår 2021 och kalenderår 2022. För att skapa så god långsiktighet som möjligt för privatpersoner och företag vore det därför lämpligt att i samband med beslut om pausning av överindexeringen för kalenderår 2021 att det tydliggörs för att även gälla kalenderår 2022.

Överindexeringen bör slopas helt

Överindexeringen är i sig problematisk. Då den årligen leder skattehöjningar på bensin och diesel utan att det debatteras och beslutas om i riksdagen uppfattas den som odemokratisk.

Idag utgörs 70 procent av priset på en liter bensin av skatt. Sveriges höga beskattning av drivmedel tillhör världstoppen. Det skapar problem för vanliga skattebetalare. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder och de allra flesta resor går på våra vägar och för en majoritet av landets hushåll är bilen oumbärlig. En miljon hushåll i Sverige kör mer än 2000 mil varje år (SCB) och höjningar av drivmedelsskatterna gräver stora hål i plånböckerna. Särskilt hårt drabbas hushållen på landsbygden som saknar realistiska alternativ till bilen för att få vardagen att fungera med jobbpendling, skolskjutsar mm. Höjda bensinskatter ökar också kostnaderna för många företag, vilket försämrar Sveriges konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.

Det är rimligt att den som släpper ut också betalar för sig och långsiktiga åtgärder som minskar klimatpåverkan från vägtrafiken är viktiga. Men personbilismen är redan kraftigt överbeskattad och står för mer än de samhällsekonomiska kostnader de orsakar (miljöpåverkan, vägslitage och olyckor). Skatterna på bensin och diesel står tillsammans med de fordonsrelaterade skatterna redan för ca två tredjedelar av miljöskatternas bidrag till statskassan. Utvecklingen går dessutom snabbt framåt med stadigt minskade utsläpp, lägre bränsleförbrukning och vägar som fylls på med allt fler hybrid- och elbilar.

 

Skattebetalarnas Förening

 

Christian Ekström                                                                       Erik Bengtzboe

Vd                                                                                                    chefekonom

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.