Bli medlem

Remissyttrande om sänkt energiskatt på bensin och diesel

jan 14, 2022 | Nyheter

Nedan följer Skattebetalarnas remissyttrande till promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (Fi2021/03918)

Remissyttrande

 

Promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (Fi2021/03918)

Skattebetalarnas Förening tillstyrker förslaget i promemorian Fi2021/03918 om sänkt energiskatt på bensin och diesel på 40 öre per liter. Skattebetalarnas Förening vill därutöver påpeka att den rådande överindexering av bränsleskatterna som driver upp skatten på drivmedel snabbare än övriga skatter bör slopas permanent. Skattebetalarnas Förening vill poängtera att den stora mängd invånare i Sverige som är beroende av bilen för att ta sig till arbetet och få ihop sitt liv förtjänar långsiktigt förutsägbara och hanterbara förutsättningar, sett till drivmedelsskatter och andra fordonsskatter.

I promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (Fi2021/03918) föreslås energiskatten att sänkas med 40 öre per liter bensin och diesel från den 1 maj 2022 för att möta riksdagens krav på sänkt skatt med 50 öre per liter vid pumpen. Skattesänkningen är välkommen, inte minst då det innebär en lättnad av den ekonomiska börda som de höga bränsleskatterna innebär för många privatbilister och företagare. Samtidigt är skattesänkningen en ytterst modest kompensation för de stora skattehöjningar som skett på drivmedel de senaste åren. Sedan 2014 har skatten på bensin som exempel ökat med nästan 2 kronor per liter (inklusive moms). Även med den föreslagna sänkningen av skatten på bensin med 50 öre per liter (inklusive moms) kommer skatten på bensin fortfarande vara högre än när denna mandatperiod inleddes 2018. I den raka kalkylen tar vi inte ens hänsyn till den reduktionsplikt som också införts och som kräver inblandning av biobränslen i bensin och diesel. Eftersom biodrivmedel är mindre energitäta betyder den ökade inblandningen att förbrukningen per mil ökar för bilister, och således skatten per mil. Reduktionsplikten så som den är utformad innebär i realiteten en smyghöjning av drivmedelsskatterna. Svenska drivmedelsskatter är och förblir höga i en internationell kontext. Mot bakgrund av detta får det tyvärr lov att konstateras att en sänkning av energiskatten med 40 öre per liter får anses liten.

Skatter och dess nivåer ska beslutas av Sveriges högsta beslutande organ, nämligen riksdagen. Ändå infördes 2017 den så kallade överindexeringen av drivmedelsskatterna som i korthet betyder att skatten på bensin och diesel ökar snabbare än vad en normal prisuppräkning skulle ge, och detta varje år per automatik utan ordentlig debatt och ordentliga beslut i riksdagen. Det är en odemokratisk ordning som försvagar förtroendet för skattesystemet och som behöver avvecklas. Beslut om ökad beskattning, måste vara föremål för en allmän, politisk debatt och inte något som döljs. Att riksdagen nu fattar ett separat beslut om att sänka skatten på bensin och diesel förtydligar bara ytterligare det absurda i modellen med överindexering av skatten.

Avslutningsvis vill Skattebetalarnas Förening konstatera att Sverige är ett litet, exportberoende land i Europas utkant. Vår förmåga att konkurrera och skapa välstånd idag och i framtiden baseras på att vi har lika, eller bättre, förutsättningar att bo, leva, arbeta och driva företag i Sverige jämfört med vår omvärld. Att vi så kraftigt avviker med höga skatter på allt från drivmedel till arbete är något som missgynnar oss. Lägre skatter innebär bättre förutsättningar att skapa det välstånd som vi alla vill se i framtiden.

 

Skattebetalarnas Förening

 

Christian Ekström                                                                       Erik Bengtzboe

VD                                                                                                   Chefekonom

 

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.