Bli medlem

Äntligen kompenseras 57:orna, men regeringen riskerar att göra om misstag

okt 17, 2023 | I media

Det är med glädje vi konstaterar att regeringen nu tillmötesgår Skattebetalarnas krav på kompensation till 57:orna för den orättvisa som har drabbat dem och vidtar åtgärder för att undvika att felet upprepas för 59:orna. Men kompensationen är inte fullständig, utan tyvärr felkonstruerad och riskerar därmed att bli otillräcklig.

Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 har gått miste om en skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på uppemot 3 000 kronor i månaden för den enda årskullen som räknas som pensionärer men inte beskattas som det. Och om tre år skulle samma orättvisa drabba dem som är födda 1959.

Skattebetalarnas Förening har outtröttligt stridit för 57:ornas upprättelse och kompensation samt att felet ska korrigeras så att det inte senare upprepas för dem födda 1959. På torsdagen (12/10) meddelade regeringen att man nu går fram med det som tidigare har aviserats i budgetpropositionen för år 2024. En kompensation till personer födda 1957 kommer att utbetalas och ikraftträdandet av höjningen av åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget senareläggas med ett år, till den 1 januari 2027. Syftet är att komma till rätta med den situation som uppkommit för personer födda 1957 respektive personer födda 1959 efter höjningarna av åldersgränserna i pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem och i skattelagstiftningen. Detta är en seger för alla oss som kämpat för 57:orna och 59:ornas sak! Men det är inte tillräckligt.

citat ikon

Att de födda 1957 äntligen kompenseras är en stor glädje. Förhoppningsvis ser riksdag och regering värdet i att göra det fullt ut.

Tanken är att den enskilde inte ska behöva ansöka om att få kompensation. Pengarna ska i stället betalas ut per automatik till skattekontot nästa sommar till dem som har rätt till den, gott så. Den höga inflationen ger dock att när pengarna väl betalas ut så kommer de att vara mindre värda än de var då de betalades in som skatt. Någon rimlig ränta för denna värdeminskning får dock inte den enskilde. En märklig ordning, särskilt som de utbetalningar som Skatteverket senare finner varit felaktiga kommer att beläggas med ränta för den enskilda. Magstarkt får man tycka.

Den märkliga konstruktion som ledde fram till denna högre beskattning för 57:or beror på att de felaktigt beskattats som om de var löntagare men utan att få tillgång till socialförsäkringssystemet. Därmed har arbetsgivaravgiften legat på 31,42 procent, i stället för 10,21 procent som det borde vara. Mellanskillnaden drabbar arbetsgivarna, men någon kompensation för denna förlust ges inte. Den som är född 1957 och driver eget företag har tvingats betala egenavgifter på 28,97 procent, när man borde betalat 10,21 procent. Dessa fel kommer också tyvärr återupprepas för de födda 1959 om de inte korrigeras.

Förslaget som nu ska ut på remiss bör därför kompletteras så att den enskilde får en rimlig ränta för att man tvingats avstå pengar som man har haft rätt till, och att arbetsgivare samt egenföretagare kompenseras för den felaktiga arbetsgivaravgiften.

Att de födda 1957 äntligen kompenseras är stor glädje. Förhoppningsvis ser riksdag och regering värdet i att göra det fullt ut. Det förtjänar de som behandlats felaktigt.

Christian Ekström, VD Skattebetalarna

Erik Bengtzboe, Chefekonom Skattebetalarna

Taggar

Kommunslöseri

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.