Höga skatter på företagande skadar Sverige

Stoppa höjda skatter på företagande!

Skatter ska inte driva företag ur landet. Sveriges höga skatter på arbete och företagande skadar svensk ekonomi. För att få fler att starta och driva företag måste fler få behålla mer av vad de tjänat ihop. Att driva företag innebär en risk. Därför måste skatterna på företagande vara lägre än för vanligt lönearbete.

Det borde alltså vara angeläget för regeringen att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. Men så är inte alltid fallet. Därför arbetar Skattebetalarna för sänkta skatter på arbete och företagande och för ett skattesystem som är transparent och rättvist.

Företagen och entreprenörerna är Sveriges motor. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter.

 

Synliggör kostnaderna för att anställa

Sveriges höga skatter på arbete gör det väldigt dyrt att anställa. Men få vet hur mycket de betalar i skatt varje år. För den anställde är arbetsgivaravgifterna en dold skatt. Indirekta och dolda skatter på arbete är faktiskt lika stora som det direkta skatteuttaget på arbete.

Vi kämpar för att förtydliga hur höga skatterna på arbete är och tycker att det är en självklarhet medborgarna ska veta hur höga skatterna är. I ett första steg borde arbetsgivaravgifterna förtydligas och sänkas.

Räkna ut arbetsgivaravgiften

Företagare ska uppmuntras – inte beskattas ihjäl

De så kallade 3:12-reglerna gör det möjligt för entreprenörer att ta ut delar av vinsten till en lägre skatt än skatten på lön. Det är klokt eftersom företagande innebär en helt annan risk än att ta en anställning. Tyvärr har Socialdemokraterna tidigare försökt begränsa möjligheten och därmed höja skatten för entreprenörer. Det är orimligt! Tvärtom bör beskattningen på företagare minska och reglerna förenklas.

Vi jobbar mot höjda skatter på företagande och entreprenörskap. Sverige behöver uppmuntra fler entreprenörer som vågar starta och driva företag.

Stopp för ännu högre fordons- och förmånsskatter

De senaste åren har många fordonsskatter höjts kraftigt. Det är vanligt att den årliga fordonsskatten blivit tre till fyra gånger högre på vanliga bilmodeller. Under samma period har ständigt höjda skatter samtidigt drivit upp drivmedelskostnaderna. Nu föreslås ännu högre fordonsskatt med tusentals kronor per år på vissa bilmodeller, och dessutom höjda förmånsvärden på förmånsbilar. För företagare, där många har små marginaler, innebär det ännu högre skatter och utgifter på en redan tung börda.

Vi driver frågan om de höga skattena på företagande i media

  • ”Stora hinder ger små möjligheter” i SvD den 8/3-22
  • ”Sänkta drivmedelspriser uppnås genom sänkta drivmedelsskatter” i Expressen den 4/3 -22
  • ”Slopad elskatt för alla istället för höjda bidrag till några” i NWT den 26/1 -22
  • Remissyttrande om arbetsresor den 24/1 -22
  • ”Sänk bränslekostnaderna på ett kännbart sätt” i Länstidningen Östersund den 19/1 -22
  • Remissyttrande om sänkt skatt på bensin och diesel
  • ”Sänk drivmedelsskatten” i SvD den 13/1 -22

 

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Hjälp oss stoppa nya högre företagsskatter. Att ditt företag är medlem är viktigt för oss – och gör oss starkare.

Personlig juridisk skatterådgivning ingår i medlemskapet tillsammans med många andra prisvärda förmåner.

Bli företagsmedlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Hjälp oss stoppa nya högre företagsskatter. Att ditt företag är medlem är viktigt för oss – och gör oss starkare.

Personlig juridisk skatterådgivning ingår i medlemskapet tillsammans med många andra prisvärda förmåner.

Bli företagsmedlem