Se fler nyheter

mar 17, 2021


Nyheter

Ny rapport om växande statlig administration

SLÖSO KOMMENTAR Riksrevisionen visar i en granskningsrapport att administrationen på statliga myndigheter växer, trots att åtgärder gjorts för att effektivisera förvaltningen. Denna utveckling måste vändas och kärnverksamheten prioriteras.

Om rapporten

Riksrevisionen har granskat hur regeringens arbete med att effektivisera administrationen i den statliga förvaltningen har lyckats under åren 2010-2019, d.v.s. sedan den förvaltningspolitiska propositionen antogs. 

Åtgärderna visar sig ha haft begränsad effekt och det finns tydliga indikationer på att det administrativa arbetet växer snabbare än vad kärnverksamheterna gör.

Det sker en tillväxt av myndigheter som enbart arbetar med stödverksamhet, men ingen motsvarande minskning sker av stödverksamheten på kärnmyndigheterna (myndigheterna vars verksamhet är direkt riktad mot medborgare och samhälle). De resurser som frigörs genom effektivisering går alltså inte till mer kärnverksamhet, utan till mer stödverksamhet. När administrationen blivit enklare, har den överförts till chefer och personal inom kärnverksamheten.

Myndigheterna upplever att de administrativa kraven ökar, eller är oförändrade, trots uttalade motsatta mål från politiken. Alltmer styrning sker vid sidan av regleringsbreven, genom exempelvis återrapporteringskrav eller underlagssammanställning till regeringen.

Några jämförelser mellan 2010 och 2019:

  • De som arbetar med information och kommunikation har ökat med 44 procent
  • Ledningskompetensen på kärnmyndigheterna har ökat med 30 procent.
  • Antalet anställda som arbetar med juridiskt utredningsarbete har ökat med 94 procent
  • Totalt har personalstyrkan på de studerade myndigheterna ökat med 12 procent

Läs hela rapporten HÄR

Kommentar

Slöseriombudsmannen lyfter återkommande hur viktig en effektiv statsförvaltning är. I Sverige finns 250 förvaltningsmyndigheter. Dessa måste fungerar väl var för sig, men också tillsammans, för att medborgarna ska få bra service och för att skattemedel inte ska slösas bort. Balansen mellan administration och kärnverksamhet är en viktig faktor.

Rapporten från Riksrevisionen bekräftar det som många redan märkt och misstänkt, att den statliga administrationen och byråkratin växer. De åtgärder som gjorts under 2010-talet har inte haft tillräcklig effekt. 

Riksrevisionen föreslår ett antal åtgärder som skulle behövas, som bättre samordning mellan myndigheterna på sådana områden, och i sådana problemställningar, som alla har gemensamt. Det behövs bättre stöd till myndigheterna inom juridiska frågor, digitalisering och it-säkerhet så att varje myndighet inte måste hitta sina egna svar och lösningar.

SlösO vill tillföra några förslag som handlar om prioriteringen hos både politiker och myndigheter. Myndigheterna måste få fokusera på sina kärnuppdrag. Regeringen ska inte lägga på dem andra uppgifter, som att de ska bidra till att lösa olika samhällsproblem som inte är direkt kopplade till deras verksamhet. Myndigheterna själva måste ifrågasätta om olika utåtriktade kommunikationsaktiviteter, särskilt sådant som gränsar till opinionsbildning, verkligen ska genomföras. De hanterar skattebetalarnas pengar och ska inte se på dessa som en oändlig resurs. 

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.