Avdragstips inför deklarationen 2024

Nedan tar vi upp ett urval av sådant som du kan ha rätt att göra avdrag för i din deklaration. En utförligare uppställning av de olika avdragen och de villkor som måste uppfyllas finns på Skatteverkets hemsida under ”Skatteverkets avdragslexikon”.

 • Bilresor till och från arbetet (arbetsresor).
  För att få avdrag för resor med egen bil ska man regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil i stället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer. Avdrag för arbetsresor medges oavsett avståndet och tidsvinsten om bilen används i tjänsten minst 160 dagar och minst 300 mil per år.
 • Cykelresor till och från arbetet (arbetsresor).
  Du kan få avdrag för cykelresor med 350 kronor per år om du använder cykeln till och från arbetet och övriga resekostnader uppgår till minst 11 000 kronor.
 • Resor i tjänsten med egen bil (25 kronor/mil) eller förmånsbil (12 kronor/mil eller 9,50 kronor/mil för bil som enbart drivs med el).
 • Trängselskatt.
  Vid avdragsgilla arbets- eller tjänsteresor med egen bil får trängselskatt dras av.
 • Hemresor. Den som arbetar på annan ort än bostadsorten kan få avdrag för en hemresa (tur och retur) i veckan om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer. Både ensamstående personer och personer med familj kan vara berättigade till avdraget.
 • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
  Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Man kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp. Vissa avdrag får endast göras under begränsad tid.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar (dock ej tillgångar som används för personligt bruk).
 • Räntor på lån från andra än banker. Utgiftsränta till andra än banker och andra kreditinstitut är inte förtryckta, och behöver alltså fyllas i manuellt.
 • Ränteskillnadsersättning till banken (som kan behöva betalas när man löser ett lån i förtid) behandlas skattemässigt som en ränteutgift.
 • Uthyrning av privatbostad tas upp i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 procent. Från intäkterna får göras ett schablonavdrag om 40 000 kronor per bostad. Utöver detta får ett extra avdrag göras. För bostads- och hyresrätter består det extra avdraget av den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra avdraget i stället av 20 procent av (hela) hyresinkomsten.
 • Omfördela utgiftsräntor mellan makar (och sambor). Makar kan tjäna på att flytta räntor från en make som har underskott av kapital som är större än 100 000 kronor (30 procent skattereduktion medges endast upp till 100 000 kronor, därefter sjunker reduktionen till 21 procent) eller har för låga förvärvsinkomster för att kunna utnyttja all skattereduktion som underskottet i kapital ger upphov till. Att ena maken betalar högre marginalskatt innebär däremot inte i sig att makarna vinner på att föra över räntorna till den maken.

Kontakta skattejuristerna

Bli medlem och få svar på dina deklarationsfrågor av Skattebetalarnas auktoriserade skatterådgivare. Under deklarationsperioden 11 mars till 9 maj utökar vi våra  öppettider för telefonrådgivning. Vi kommer då att vara tillgängliga måndag– torsdag klockan 9.00–12.00. Telefonnumret är 08-613 17 80. 

Bli medlem nu. Första året 395 kronor

Kontakta skattejuristerna

Bli medlem och få svar på dina deklarationsfrågor av Skattebetalarnas auktoriserade skatterådgivare. Under deklarationsperioden 11 mars till 9 maj utökar vi våra  öppettider för telefonrådgivning. Vi kommer då att vara tillgängliga måndag– torsdag klockan 9.00–12.00. Telefonnumret är 08-613 17 80. 

Bli medlem nu. Första året 395 kronor