Carl Johan Erikson
Bli medlem

Jan Guillous skatteprocess är över

sep 19, 2023 | Nyheter

Jan Guillou nekas prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrättens dom står därmed fast.

Under 2019 gjorde Skatteverket revision på Jan Guillous bolag. Revisionen utmynnade i ett beslut där författaren och hans bolag för beskattningsåren 2017 och 2018 påfördes ytterligare skatt och skattetillägg om ca 425 000 kronor.

Enligt beslutet hade författaren underlåtit att deklarera att hans bolag tillhandahållit honom en förmån av fri bostad i form av en 174 kvadratmeter stor villa som han bor i under ena halvan av året. Bolaget ska ha uppfört villan redan 1991.

Utöver bostadsförmånen påfördes förmån för att bolaget placerat inventarier i form av bland annat konstföremål i Guillous olika bostäder. Inventariernas bokförda värde uppgick till drygt 13 miljoner kronor.

Därtill beskattades författaren även för att han låtit sitt bolag bekosta badrumsrenovering och försäkringspremie för en fastighet som författaren ägde privat.

Guillou överklagade beslutet och förlorade i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Han överklagade därefter kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning i sak krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan meddelas om rättsläget är oklart och det finns behov av ett prejudikat. Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt misstag.

Den 15 september 2023 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sitt beslut: skäl att meddela prövningstillstånd hade inte framkommit.

Det innebär att kammarrättens dom står fast och att den nästan fyra år långa processen är till ända.

Jan Guillou och hans bolag saknar därmed återstående möjligheter att undgå den ytterligare skatt och det skattetillägg som Skatteverket påfört för beskattningsåren 2017 och 2018.

Skatteverket saknar å sin sida möjligheter att på eget initiativ pröva om bostadsförmån borde ha tagits upp även under åren 1991 till 2016, eftersom dessa år numera ligger för långt bak i tiden för att ompröva med mindre än att författaren själv begär det.

Kostnaderna för Guillous juridiska ombud stannar på författaren och hans bolag.

Kostnaderna för att sysselsätta ett tiotal statsanställda jurister i fyra instanser med att – i de former som lagen tillerkänner en missnöjd skattskyldig – pröva frågan om det uppkommer en skattepliktig förmån om ens eget bolag kostnadsfritt tillhandahåller en villa som man bor och arbetar i stannar däremot på Sveriges skattebetalare.

Erik Wiger och Magnus Bodö
skattejurister på Skattebetalarnas förening

Läs tidigare inlägg om Jan Guillous skattemål

21 juni 2023: Jan Guillou förlorade i kammarrätten; artikel i tidningen Fokus

21 juni 2022: Jan Guillou förlorar första ronden mot Skatteverket

5 februari 2020: Guillou är chanslös mot Skatteverket

3 februari 2020: Därför kommer Jan Guillou att förlora mot Skatteverket

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.