Bli medlem
Bli medlem

Höghastighetsjärnvägen – nästa århundradets värsta slöseri?

jul 7, 2021 | Nyheter

SLÖSO KOMMENTAR Behovet av fler och mer hållbara transporter i landet har inte hanterats på rätt sätt av landets ledande politiker. Med de brister i planeringen som nu finns, kan höghastighetstågen riskera att bli kommande århundradets största slöseri med skattemedel.

 

Projektet med höghastighetståg har genomförts på fel premisser

Höghastighetsjärnvägen som planeras mellan Sveriges tre största städer är en lång följetong. Trots att det finns omfattande kritik mot den, bland annat för att den inte är samhällsekonomiskt lönsam, ser det ut som att den ändå kommer att byggas.  

Enligt Riksrevisionen, som granskat hanteringen av frågan i flera omgångar, har planeringen av den dyra järnvägen lidit av brister redan från början.

Det största problemet är att grundjobbet inte har gjorts. Regeringen har varit alltför fokuserad på höghastighetståg som en lösning, i stället för att utgå från behoven och sedan hitta de bästa sätten att möta de behov som finns. Man inte har arbetat förutsättningslöst med frågan om transporter, vilket förstås påverkar vilken samhällsekonomisk effekt projektet kommer att få i slutändan.

 

Dyrare än väntat med höghastighetstågen

Av erfarenhet vet vi att så kallade megaprojekt tenderar att bli mycket dyrare än först beräknat. Det verkar gälla detta projekt projekt också. 

I våras kom Trafikverket med ännu en utredning om kostnaderna för höghastighetstågen. Enligt den ökar prislappen för höghastighetstågen till 295 miljarder kronor (plus minus 30 miljarder kr). Det är 90 miljarder kronor mer än den kostnad som regeringen hade hoppats på, nämligen 205 miljarder kr.

En orsak till kostnadsökningen är att det är dyrt att bygga järnväg med centrala stationslägen i städer. Men om stationerna inte ligger centralt, så att människor kan ta sig dit snabbt, så förloras mycket av tiden som vinns på att tåget är snabbt. Stannar inte tåget på ett antal ställen, så minskar även de lokala vinsterna för städerna där tåget passerar. 

 

Politiska prestigeprojekt ligger inte i invånarnas intresse

Slöseriombudsmannen tar just nu in nomineringar för att utse Århundradets värsta slöseri 1921-2021. Höghastighetstågen kan mycket väl visa sig att bli nästa århundradets värsta slöseri. Det råder stora osäkerheter om kostnaden, om samhällsnyttan, och projektet kan komma att dra ut på tiden. 

Politikerna måste släppa prestigen kring höghastighetstågen och börja tänka kritiskt. Befolkningen vill förstås att det ska finnas goda möjligheter att förflytta sig och så att varor kan transporteras i landet. Det är inte samma sak som att ett dyrt höghastighetståg behövs. De bästa möjliga och mest kostnadseffektiva lösningarna måste väljas. Den stora kostnad som höghastighetstågen medför, riskerar att tränga undan andra nödvändiga och mer lönsamma infrastruktursatsningar.  

 

Backa bandet och gör den grundliga analysen

Att fortsätta bygga höghastighetsjärnväg stod med i det så kallade Januariavtalet, som låg till grund för den regering Sverige har haft sedan 2018. I och med att den regeringen har fallit, kan man fråga sig om det kanske kan ske ändring gällande höghastighetstågen också. 

Projektet behöver bromsas och en grundlig genomgång göras av vad Sverige faktiskt behöver för infrastruktur och transportmöjligheter i framtiden. 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.