Nominera till Helmer Fredrikssons pris

Vem är bäst på att hushålla med skattebetalarnas pengar?

Det är dags att nominera till Helmer Fredrikssons stiftelses pris* som delas ut i år. Priset delas ut vart fjärde år (valåret) och ska gå till den person eller personer som föreningens styrelse bedömer ha gjort den största insatsen för att främja sparsamhet och effektivitet inom den offentliga förvaltningen. Tidigare år har prissumman uppgått till 250 000 kr. Vi behöver nu din hjälp att hitta den eller de personer som har utmärkt sig vad gäller att bidra till att minska slöseriet med skattemedel.

Nomineringar tillsammans med motivering ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 15 mars 2022. Du kan nominera genom att skicka ditt förslag på pristagare, med motivering, per post nedan eller klicka på nomineringsknappen:

Skattebetalarna
Marzena Doberhof Platin
Box 3319
103 66 Stockholm

Välkommen att nominera!

* Helmer Fredrikssons ideella stiftelse för främjande av offentlig sparsamhet grundades 1997 genom en testamentsgåva från Helmer Fredriksson i Linköping (1924-1996) som utsåg Skattebetalarnas Förening till förvaltare för denna stiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja sparsamhet med skattebetalarnas medel och minska slöseriet inom den offentliga sektorn.

Senaste gången priset delades ut var under 2018 och delades då ut till två personer: Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg och Mohammed Khoban, budget- och kvalitetschef i Österåkers kommun. Den disponibla prissumman uppgick till 250 000 kr, vilket pristagarna fick dela på.