Se fler nyheter

jan 04, 2021


Nyheter

Gissa kommunala värdegrunden!

SLÖSO GRANSKAR Många av Sveriges 290 kommuner har tagit fram och använder så kallade ”värdegrunder”. Till vilken nytta är dessa?

De kommunala värdegrunderna hanteras vanligen av kommunernas personalavdelningar (HR) och tas fram av organisationerna genom workshops, dialoger, möten, intervjuer, analyser etc, självklart bekostat med våra skattemedel. De sägs bidra till kvalitet i kommunens arbete. Intentionen med dem sägs också vara att kommunen får ett tydligare ”varumärke” och blir en mer attraktiv arbetsgivare. Men bidrar verkligen värdegrunderna till det? Blir det tydligt av dessa? Ger de någon vägledning? Hur unik blir kommunen genom sin värdegrund? Bedöm själva utifrån exemplen nedan!

Här finns värdegrunder för 15 olika kommuner, vilka är ganska typiska sådana. Vilken värdegrund hör till vilken kommun? Lite hjälp får ni. De olika värdegrunderna tillhör kommunerna Flen, Karlstad, Uddevalla, Mora, Botkyrka, Söderköping, Härnösand, Hylte, Umeå, Hässleholm, Åre, Mörbylånga, Gällivare, Växjö och Hörby. Facit finns allra längst ner i inlägget.

Värdegrund 1

Syftet med värdegrunden är att ge alla förtroendevalda och medarbetare en tydlig bild av vad organisationen står för – en kompass som vägleder oss i det dagliga arbetet.

 • Trygghet – hos oss finns omtanke
 • Delaktighet – hos oss gör du skillnad
 • Framtidstro – hos oss utvecklas du
 • Stolthet – du är en av oss”

Värdegrund 2

”När alla medarbetare är klara över värdegrunden ökar möjligheten till medledarskap och självständighet. [..] Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksamheter i kommunen att samverka på ett mer enhetligt sätt, vilket skapar en känsla av gemenskap och stolthet.

 • Ledstjärna – medborgarens fokus
 • Våra värdeord: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska”

Värdegrund 3

”Kärnan i vår värdegrund är:

 • Vi är till för X-borna
 • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
 • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
 • Vi är en kommun i gott skick
 • Vi når goda resultat”

Värdegrund 4  

”I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete använder vi oss av Lean som är en strategi för verksamhetsutveckling. [..] Lean handlar också om beteende och värderingar och i relation till detta beskriver vår värdegrund det förhållningssätt vi vill ha till våra medborgare och till varandra. Det beskriver den arbetskultur vi vill ha i X kommun.

Vår värdegrund beskriv i tre värdeord; professionella, respektfulla och lyhörda.”

Värdegrund 5

”Vi förutsätter att du som arbetar hos oss eller vill arbeta hos oss delar vår värdegrund. Vår värdegrund kännetecknas av att vi tillsammans skapar en kultur som bygger på arbetsglädje. Vår värdegrund och vår identitet:”

Värdegrund 6

”Värdegrund för X kommun:

Kund

 • Jag möter våra kunder med respekt och god service.
 • Vi är lyhörda och för en dialog med våra kunder.

Ansvar

 • Jag tar ansvar för våra mål och respekterar fattade beslut.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet.

Glädje

 • Jag har en positiv inställning till alla människor jag möter.
 • Vi samarbetar genom att se och bekräfta varandra.”

Värdegrund 7

”X kommuns värdegrund är ”Människan i fokus”. Den beskriver vi på följande sätt:

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla X kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.

 • Vi ger ett gott bemötande och en god service
 • Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang
 • Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål
 • Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser”

Värdegrund 8

”Våra värdeord är Medborgarfokus, Öppenhet, Tillgänglighet och Ständiga förbättringar. Tillsammans bildar de ordet MÖTS och är ledord som ska prägla allt vi gör inom kommunen.”

Värdegrund 9

”X för utveckling heter kommunens värdegrund. Detta uppnår vi genom att vi:

 • Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt.
 • Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation.
 • Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta alla med respekt.”

Värdegrund 10

”Vår värdegrund kan sammanfattas i ett antal viktiga stödord som var för sig uttrycker ett förhållningssätt och skapar en gemensam värdegrund – en X-anda.

 • Tillit – är att våga vara sig själv och att lita på varandra. Ärlighet, förtroende och att våga säga vad man vill.
 • Engagemang – är att våga pröva nya ideér, att känna delaktighet och samhörighet. Att gå in för det man gör, bry sig om andras arbete och visa intresse.
 • Empati – är att känna medkänsla och ha en god inlevelseförmåga. Att bry sig om och att försöka förstå andra människor.
 • Glädje – är att känna trivsel, kunna ge och ta och ha roligt tillsammans. Att kunna och våga skratta och att känna trygghet och gemenskap.
 • Kommunikation – är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation.
 • Respekt – är att respektera andras åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde.
 • Förändringsbenägenhet – är att vara nytänkande och våga pröva nya vägar. Att vara flexibel, se möjligheter och ändra det som inte är bra.”

Värdegrund 11

”Värdegrunden är baserad på jämställdhet och ett antal centrala värdeord: stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar.

 • Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde.
 • Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet.
 • Jag är stolt över vårt arbete och vår verksamhet.”

Värdegrund 12

”Genom våra värderingar tydliggör vi hur vi ska tänka och agera. Våra utgångspunkter utgör stödet i vårt arbete.

 • Medborgaren i fokus
 • Med respekt för individen
 • Med kvalitet som syns

Våra utgångspunkter:

 • Samhällsuppdraget först
 • Olikheter är vår styrka”

Värdegrund 13

”X kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv. [..]

 • Vi möter alla med respekt
 • Vi kan jobbet
 • Vi gör verksamheten bättre
 • Vi skapar en hållbar framtid”

Värdegrund 14

”All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling och i varje dokument och beslut.

X kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. 

Ledorden i värdegrunden är:

 • Mångfald – Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra.
 • Effektivitet – Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser!
 • Nyskapande – Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt!
 • Attraktivitet – Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

Värdegrund 15

”Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare.

Värdegrunden, består av tre punkter öppenhet, respekt och professionalitet.

 • Öppenhet – Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.
 • Respekt – Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.
 • Professionalitet – Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet.”

 

 

 

FACIT: 1. Hylte. 2. Botkyrka. 3. Karlstad. 4. Åre. 5. Söderköping. 6. Härnösand. 7. Mörbylånga. 8. Umeå. 9. Mora. 10. Hörby. 11. Flen. 12. Hässleholm. 13 Växjö. 14. Gällivare 15. Uddevalla 

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.