MENY STÄNG MENY
Bli medlem

Dyr reklam för EU:s coronafond

jun 27, 2022 | Nyheter

SLÖSO KOMMENTAR Efter pandemin inrättade EU en fond som ska sprida ut hundratals lånade miljarder euro över Europa. Nu görs en stor kommunikationskampanj för att berätta om fondens förträfflighet. Den kostar mer än 700 miljoner kronor.

EU:s coronafond inrättades för att ”återhämta” Europa efter pandemin. Runt 800 miljarder euro ska under sju år strösslas ut över Europa. Men detta var inte tillräckligt. Nu ska alla i unionen övertygas om att detta är ett fantastiskt bra och viktigt initiativ. Därför lägger EU-kommissionen över 700 miljoner kr (66,55 miljoner euro) på att göra reklam och berätta om fonden i Europa,

Reklamkampanjen för EU:s coronafond, eller NextGenerationEU som fonden numera kallas, ska pågå fram till 2023. Man har börjat i de länder som redan fått del av sina pengar från fonden. Förutom att kommunikationen är flosklig, så är kostnaden onödig. Med pengarna försöker EU att ”köpa” gillande från oss alla, med våra egna pengar.

Kommissionen ordförande, Ursula von der Leyen, skryter om att detta är den mest framgångsrika kampanjen någonsin från EU. Men det är inte svårt att göra reklam med andras pengar. Hon menar att kostnaden är mycket liten (0,01 procent) av de medel som kommer att delas ut genom fonden. Detta sätt att resonera är vanligt från politiskt håll. Men att man lägger mycket gemensamma pengar på något, kan förstås inte rättfärdiga att man lägger ännu mer pengar på sådant som inte är nödvändigt. EU ska inte syssla med att göra reklam för sig självt.

MER INFO:

Läs om EU:s coronafond, som blev utsedd till Årets värsta slöseri 2021. Pengarna kommer från lån som medlemsländerna ska betala tillbaka fram till 2058.

Så här svarar von der Leyen på två frågor från EU-parlamentet:

  1. Kan kommissionen redovisa budetkonsekvenserna av all kommunikationsverksamhet som genomförts med anknytning till marknadsföringen av den lånefinansierade faciliteten för återhämtning och resiliens och utgifterna för NextGenerationEU?

SVAR: Den 11 maj 2021 lanserade kommissionen den institutionella kommunikationskampanjen NextGenEU. För att utveckla och genomföra kampanjen har totalt 66,55 miljoner euro anslagits till och med den 20 juni 2023. Beloppet utgör mindre än 0,01 % av NextGenerationEU:s totala volym, som är 800 miljarder euro. Målet är att göra EU-medborgarna medvetna om NextGenerationEU och hur deras vardag påverkas. Kampanjen ska inspirera EU-medborgarna och stärka deras möjligheter att aktivt delta i den gröna och digitala omställningen genom att visa att NextGenerationEU ger oss en möjlighet att gå stärkta ur pandemin.

  1. Är kommissionens kommunikationskampanj allmänt tillgänglig? Om inte, när kommer den att delas med allmänheten?

SVAR: Kampanjen har lanserats fullständigt i de 22 EU-länder vars nationella återhämtnings‐ och resiliensplaner har antagits. Kampanjresurserna delas med medlemsstaterna och de andra EU-institutionerna så att de också kan använda dem. Kommissionen övervakar regelbundet kampanjens genomslag, inklusive ett särskilt grönt spår, och avser att göra en oberoende utvärdering för att se huruvida EU-medborgarna faktiskt kommer ihåg NextGenEU:s kampanjbudskap. Nio månader efter starten har kampanjen NextGenEU redan blivit den mest synliga kommunikationskampanj som kommissionen någonsin har genomfört. Genom pressarbete, annonsering, kommunikationspartnerskap och egna medier når kampanjen en större andel av befolkningen än någon tidigare institutionell kommunikationskampanj.”

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.