Bli medlem
Bli medlem

Arbetsförmedlingen satsar på tv-program

aug 28, 2021 | Nyheter

SLÖSO GRANSKNING Arbetsförmedlingen ska göra tv-program om arbetsmarknaden. Varför? Och vad kommer det att kosta? Slöseriombudsmannen ställde några frågor till myndigheten om deras satsning. Svaren övertygar inte om att detta är den bästa användningen av skattepengarna.

 

Arbetsförmedlingen (AF) har aviserat att de ska börja göra tv-program om arbetsmarknaden. Ett program i månaden ska produceras under hösten. SlösO ställde några frågor till myndigheten om deras satsning. Här är svaren i sin helhet som utvecklingschefen på AF:s kommunikationsavdelning gav. Nedan finns även en kommentar av SlösO.

 

Frågor till Arbetsförmedlingen

1. Vad kommer detta att kosta att driva? Det står att ni ska göra detta internt, men det kostar förstås något ändå i form av planering, personal och teknisk apparatur.

-”Det handlar som sagt om en intern produktion som genomförs inom ramarna för den budget vi redan har. Detta är möjligt eftersom produktionen kräver relativt begränsad tid för några få av Arbetsförmedlingens medarbetare på kommunikationsavdelningen, som till stor del redan arbetar med olika former av rörlig media. Ingen ytterligare teknisk utrustning förutom den som redan finns i Arbetsförmedlingens befintliga studio sedan länge krävs för denna produktion. Utöver detta tillkommer arvode till programledaren, som ligger på cirka 25 000 kr per avsnitt.”

 2. Jag har hört att ni gör en annonskampanj nu när ni startar, vecka 33-37, i bland annat Dagens Industri. Vad kostar den annonskampanjen?

-”Kampanjen i bland annat Di under vecka 33-37 görs inte för att lyfta tv-programmet, utan har ett annat syfte. Där det är relevant passar vi dock på att länka vidare till tv-programmet. När det gäller marknadsföring med fokus på tv-programmet så testar vi oss fram i sociala medier men inga stora pengar kommer att läggas på detta.”

3. Vad är målgruppen med denna satsning? Vilka är tänkt att kolla på dessa filmer och varför?

-”Målgruppen för programmet är alla som är intresserade av samhällsfrågor och i synnerhet arbetsmarknadsfrågor.”

-”Jobb och sysselsättning påverkar både individer och samhället på ett påtagligt sätt varje dag. Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det gör vi först och främst genom att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Men vi har också en roll som expertmyndighet. I den uppgiften ingår att analysera arbetsmarknaden och dela vår kunskap.”

-”Genom vår expertis inom det arbetsmarknadspolitiska området bidrar vi till att utveckla och förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Förutom att förmedla fakta och kunskap vill vi med de här tv-programmet även bidra med hopp och inspiration där vi exempelvis belyser de möjligheter som finns för arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden.”

 

SlösO kommenterar

Svaren från Arbetsförmedlingen är typiska för de som brukar komma från myndigheter om liknande satsningar. Man svarar att kostnaden är liten, för man har redan apparatur och personal. Men dessa kostar förstås något ändå.

Vad man vill uppnå är också en floskelbingo där ord som utveckla, förmedla, belysa, föra samman och bidra med inspiration o.s.v. förekommer. Det låter fint,  men vad består den konkreta positiva effekten i och hur stor blir den? Den kända intervjuaren kostar också 25 000 kr per avsnitt. Är detta verkligen nödvändigt? Det här är förstås inte den enda kommunikation som myndigheten bedriver.

Det är en trend just nu att även myndigheter, kommuner och regioner bedriver olika sorters marknadsföring och kommunikation. De driver poddar, tar fram filmer och gör reklam. Det kan absolut finnas situationer där myndigheter behöver informera om saker. Men detta överdrivna att ”nå ut”, ”samverka”, ”sprida kunskap” har gått överstyr.

Teoretiskt kan myndigheter bedriva hur mycket kommunikation som helst baserat på önsketänkande om att det ska ha någon sorts effekt. Men skattepengarna är begränsade.

Bara för att jobbfrågan är viktig för Sverige är det inte nödvändigtvis dessa videor som löser det. Liknande videor produceras också redan överallt i samhället, av andra aktörer.

Arbetsförmedlingen har fått mycket kritik för att inte lyckas varken förmedla arbete eller öka jobben. Det här kommer inte lösa arbetslösheten i Sverige. Om nu AF anser att det gör det, så är det upp till dem att visa oss något sorts bevis för det.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.