Se fler nyheter

mar 30, 2020


Nyheter

Anstånd med inbetalning av skatter och avgifter med anledning av coronakrisen

Med anledning av coronakrisen har regeringen beslutat att bevilja anstånd med inbetalning av skatter och avgifter för att underlätta för näringslivet. Men anståndet är inte gratis. Den som får anstånd måste betala en anståndsränta samt en månadsavgift och kostnadsränta för anstånd. Totalt motsvarar det en ränta på hela 6,6 procent. För enskilda näringsidkare är det bara avseende moms som anstånd enligt de nya reglerna kan bli aktuellt. Dock finns även möjlighet att begära jämkning av preliminärskatt.

Enligt nuvarande regelverk får Skatteverket medge anstånd med inbetalning av skatt vid tillfälliga betalningssvårigheter om synnerliga skälföreligger. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde och tillämpas mycket restriktivt, framförallt när det gäller näringsidkare. Det förutsätts vidare att anståndstiden är mycket kort, i regel endast en eller två månader. Medges anstånd löper en kostnadsränta, vilken i dagsläget är på 1,25 procent beräknat på ett år.

Skatteverket har uttalat att följderna av coronaviruset skulle kunna utgöra synnerliga skäl för anstånd med betalning. Om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket således medge dig anstånd med betalningen. Regeln gäller för såväl privatpersoner som företag.

Regeringen har dock bedömt att nuvarande anståndsbestämmelser inte är tillräckliga för att dämpa de nu aktuella likviditetsproblemen som uppstår med anledning av coronakrisen. Därför har man föreslagit införande av nya regler som ska ge näringsidkare utökad möjlighet att få anstånd med skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt under redovisningsperioder som infaller under perioden januari – september 2020.

Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 30 mars men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari i år. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i januari – mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Men anståndet är inte gratis. Den som får anstånd måste betala en anståndsränta motsvarande kostnadsräntan samt en månadsavgift om 0,3 % på anståndsbeloppet. Tillsammans med kostnadsräntan för anstånd, för närvarande 1,25 procent, motsvarar det en ränta om 6,6 procent. Anståndsavgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

För enskilda näringsidkare baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året. Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet (förutom när det gäller moms).

Enskilda näringsidkare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare, så att preliminärskatten sänks. Vidare kan enskilda näringsidkare få återbetalning av redan inbetald preliminärskatt.

Skattebetalarna fortsätter att följa utvecklingen på skatteområdet med anledning av coronaviruset, och har ni några frågor går det bra att ringa våra skattejurister på telefonnummer 08-613 17 80. Till och med den 15 maj gäller extra utökade  telefontider, mån-tors 9-12. Därefter gäller ordinarie telefontider, tis-tors 9-11.30. 

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 som företagare. Swisha 295/399 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.