Bli medlem

100 fakta om skatter

 

I år fyller Skattebetalarnas Förening 100 år.

Med anledning av det har vi sammanställt 100 fakta om skatter.

 

 

Skatteintäkter och utgifter

1. Skatteintäkterna år 2020 var nästan 2 100 miljarder kronor.

2. År 2020 deklarerade 8 093 000 personer en inkomstdeklaration som privatperson eller enskild näringsidkare.

3. 788 000 deklarationer lämnades år 2020 in för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag.

4. Största utgiften för staten är bidrag och transfereringar.

5. Statsbudgetens storlek och tillväxt över tid. (se graf)

6. Skattetrycket i Sverige är 42,8 procent av BNP.

7. Det genomsnittliga skattetrycket i OECD är 33,8 procent. (2019)

Bild: Harve Pino, mostphotos.com

Skattetryck internationellt och i Sverige

8. Lägst skattetryck i OECD har Mexiko med 16,5 procent av BNP.

9. Högst skattetryck i OECD har Danmark med 46,3 procent av BNP

10. En medelinkomsttagare betalar cirka 58 procent i marginalskatt på nästa intjänade hundralapp, när även konsumtionsskatter räknas in.

11. De totala intäkterna från skatt på arbete var 1 240 miljarder kronor år 2020.

12. Den direkta skatten på arbete är största skattekällan. Men den indirekta skatten på arbete ger 579 miljarder kronor i intäkter till staten och står för 27,7 procent av de totala skatteintäkterna vilket gör den till den näst största intäktskällan.

13. Den genomsnittliga inkomstskatten för en normalinkomsttagare i OECD är 34,6 procent.

Ranking och skattenivåer

14. En medianinkomsttagare som har en inkomst på 32 400 kronor per månad betalar totalt 22 365 kronor i skatt när alla skatter räknas samman.

15. En medelinkomst i Sverige beskattas nionde hårdast i OECD.

16. En höginkomsttagare i Sverige beskattas sjätte hårdast i OECD.

17. En låginkomsttagare i Sverige beskattas sjätte hårdast i OECD.

18. År 2020 gick Sverige från att ha världens högsta till världens näst högsta marginalskatt på högre inkomster.

19. Den högsta marginalskatten i Sverige är 66,1 procent på lön. Adderar man även konsumtionsskatt, eftersom lönen ska konsumeras nu eller senare, blir det hela 73 procent marginalskatt.

Skatt på arbete

20. Den största skatten är skatt på arbete i form av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter, som tillsammans utgör ungefär 60 procent av alla skatteintäkter.

21. Arbetsgivaravgiften var år 2020 31,42 procent, varav beståndsdelarna var ålderspensionsavgift om 10,21 procent, efterlevnadspensionsavgift om 0,6 procent, sjukförsäkringsavgift om 3,55 procent, föräldraförsäkringsavgift om 2,6 procent, arbetsskadeavgift om 0,2 procent, arbetsmarknadsavgift om 2,64 procent och allmän löneavgift om 11,62 procent.

22. Den allmänna löneavgiften uppgår till 200 miljarder kronor årligen. För en medelinkomsttagare går över 44 000 kronor till den allmänna löneavgiften varje år. Den allmänna löneavgiften infördes 1995 och har sedan dess ökat till dagens nivå på 11,62 procent. (se graf)

23. 1 043 000 svenskar betalade statlig inkomstskatt år 2020.

Många olika sorters skatter

24. Den femtedel av svenska folket med högst inkomster står för nära hälften av alla skatteintäkter i Sverige.

25. Skattekilen är skillnaden mellan arbetsgivarens bruttokostnad och vad löntagaren har kvar netto efter att alla skatter är betalade.

26. Expertskatten möjliggör att en utländsk medborgare som kommer till Sverige som exempelvis forskare inte behöver betala skatt på 25 procent av sin inkomst de tre första åren i Sverige.

27. Arbetsgivaravgiften infördes på 60-talet och steg kraftigt fram till 1990, då den låg på 38,97 procent, därefter har den avtagit något till dagens nivå på 31,42 procent. (se graf)

28. Deltagandeskatt är ett mått som används för att bedöma hur stort utbytet någon får av att gå från arbetslöshet till arbete, och hur mycket av värdeökningen som går till staten. Deltagandeskatten varierar med löneläget, men ligger i Sverige upp emot 90 procent.

29. Jobbskatteavdraget ger en medelinkomsttagare 31 160 kronor per år, eller nästan 8 procent av inkomsten.

Foto: Nick Chong, unsplash.com

Skatt på företag och företagande

30. Kapitalvinstskatten i Sverige är i normalfallet 30 procent, men specialfall varierar mellan 20 och 55 procent.

31. Bolagsskatten ligger idag på 20,6 procent.

32. Sverige har de femte högsta kapitalvinstskatterna i världen.

33. Bolagsskatterna i Sverige kommer på 23:e plats bland OECD länder.

34. Den genomsnittliga bolagsskatten i OECD är 22,8 procent.

35. Den genomsnittliga kapitalvinstskatten i OECD är 24 procent.

Tillfällig oms blev permanent moms

36. Det är 25 procent moms på de allra flesta varorna och tjänsterna som säljs i Sverige men det finns undantag. Sverige har tre momsnivåer på momsbelagda varor och tjänster; 6 procent, 12 procent och 25 procent. Vissa varor och tjänster är inte momsbelagda alls.

37. Omsorg och sjukvård, utbildning och läkemedel på recept är några exempel på tjänster och varor som är helt momsbefriade i Sverige.

38. Persontransporter, bibliotek, muséer, konserter och idrottsevenemang är belagda med 6 procent moms.

39. Livsmedel, restaurangmat och catering samt hotell- och campingverksamhet är belagt med 12 procent moms.

40. Omsen infördes som en tillfällig skatt 1941 för att finansiera försvaret under andra världskriget och avskaffades 1947. Eftersom skatten var ett effektivt sätt att stärka statskassan återinförde Socialdemokraterna dock skatten, 1969 övergick man till moms i linje med andra EU-länder.

41. År 1960 låg omsen på 4,2 procent och höjdes stadigt till 23,5 procent fram till 1982. Därefter höjdes den till dagens momsnivå på 25 procent år 1991.

42. De olika momsnivåerna ger upphov till en del komiska gränsdragningar, bland annat för olika typer av liveframträdanden. Den så kallade Dansbandskatten uppstår för att sittande publik på ett evenemang betalar 6 procent moms och dansande publik betalar 25 procent moms.

Foto: sydaproductions, mostphotos.com
Bild: Stephan Emilsson, mostphotos.com

Högst och lägst skatt i Sverige

43. Dorotea kommun har högst skatt i Sverige på 35,15 procent.

44. Österåker kommun har lägst skatt i Sverige, på totalt 29,08 procent.

45. Region Stockholm har högst skatt med 12,08 procent.

46. Region Västmanland har lägst skatt med 10,88 procent.

47. I Munkedal betalar medelinkomsttagaren högst skatt i Sverige, även fast Dorotea har högre skattesats. Men boende i Dorotea har rätt till glesbygdsavdrag, vilket gör att skatten i realiteten blir högre i Munkedal.

48. Glesbygdsavdraget är en skattesänkning för 80 glesbygdskommuner som uppgår till maximalt 1 650 kronor per år.

49. Det skiljer drygt 6 procentenheter mellan Sveriges högsta och lägsta kommunskatten.

50. Det skiljer 1,2 procentenheter mellan Sveriges högsta och lägsta regionskatt.

51. 82 procent av regionernas ekonomi går till olika former av sjukvård.

52. 29 procent av kommunernas ekonomi går till utbildning.

53. 24 procent av kommunernas ekonomi går till omsorg.

Skatt på boende

54. Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en kommunal fastighetsavgift samt höjd reavinstskatt vid försäljning av sin bostad.

55. Fastighetsavgiften är 8 524 kronor per år för år 2021 med ett takbelopp på 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde.

56. Stämpelskatten för bostäder uppgår till 1,5 procent av köpeskillingen och 2 procent av inteckningen.

57. Reavinstskatten på bostäder är 22 procent.

mostphotos.com
mostphotos.com

Skatt på bil och bilism

58. Sammanlagt drar staten in 100 miljarder kronor på beskattning av vägtrafik.

59. Trängselskatten betalar man när man kör förbi trängselstationer i Stockholm och Göteborg och de varierar mellan 11 och 45 kronor beroende på tid på dygnet och säsong. Maxbeloppet är 135 kronor per dag och fordon.

60. Bränslekostnader är till största del skatt. I augusti 2021 var 60,5 procent  av priset vid bensinpumpen skatt.

61. 52,5 procent av det genomsnittliga priset på diesel utgjordes av skatt år 2020.

62. Fordonskatten för Sveriges mest sålda bil (en Volvo V60 D4) ligger på 7 518 kronor per år.

63. Den högsta möjliga fordonskatten idag är på 56 000 kronor årligen. Då är det en Bugatti Chiron som måste finnas i ens ägo.

Alkoholskatt, tobaksskatt och andra punktskatter

64. Punktskatter ger staten intäkter på totalt 135,7 miljarder kronor årligen, nästan hälften utgörs av energi- och koldioxidskatter.

65. Tobaksskatten ligger på 462 kronor per kilo snus, vilket motsvarar cirka 11 kronor för en snusdosa. Moms tillkommer.

66. Tobaksskatten ligger på 1,62 kronor per cigarett + 1 procent  av detaljhandelspriset och 1,42 kronor styck för cigarrer och cigariller. Mer än halva priset för cigaretter med andra ord. Moms tillkommer.

67. Sprit har en alkoholskatt på 207 kronor per liter 40 procentig sprit. 20 procentig likör har alkoholskatt på 54,79 kronor per liter. Moms tillkommer i båda fallen.

68. Skatten på el är 35,6 öre/kWh exklusive moms och 44,5 öre/kWh inklusive moms för hushållskunder.

Foto: Yohan Cho, mostphotos.com
Foto: Josh Applegate, mostphotos.com

69. Grusskatten tas ut på utvunnet naturgrus. För det betalar man 17 kronor per ton grus i skatt.

70. Vi betalar även skatt på avfall. Avfallsskatten är 555 kronor per ton.

71. Flygskatten är baserad per resa och ligger på 63 kronor för en enkelresa inom Europa, 262 kronor per resa till utvalda långflyg t.ex. USA, Kanada, Djibouti. För övriga flyg är skatten 418 kronor per person och enkelresa.

72. Alkoholskatten på 70 cl 12 procentigt vin är 18,33 kronor.

Foto: Vitali Iborovyk, mostphotos.com

73. Öl skattas efter hur stark den är. En halv liter 3,5 procentig öl har en alkoholskatt på 3,54 kronor. En halv liter 5 procentig öl har en alkoholskatt på 5,05 kronor. Moms tillkommer.

74. Pigouviansk skatt är en punktskatt som finns för att finansiera externa kostnader som uppstår av varan eller tjänsten men som inte ingår i priset, exempelvis koldioxidutsläpp eller hälsoproblem vid rökning.

75. Plastpåseskatten tas ut på vanliga bärkassar och är 3 kronor per påse, och för fruktkassar är den 30 öre per påse.

76. Reklamskatten för annons i allmän nyhetstidning är 2,5 procent av kostnaden för annonsen. I övriga fall är den 7,65 procent. Reklamskatten är utlovad att avskaffas 2022.

77. Lotteriskatten är 18 procent av vinsten efter att man har räknat bort den sammanlagda insatsen.

Hur hög är skatten?

78. Nio av tio svenskar missbedömer hur mycket skatt man betalar på sin lön.

79. Enligt SOM-institutet tycker 43 procent av svenska folket att skatten behöver sänkas (2018), medan 31 procent tycker det är en dålig idé.

80. Arvsskatten är den skatt som uppskattas minst bland alla inkomstgrupper.

Historiska skatter

81. Det högsta skattetrycket i Sverige historiskt var 1990 på 49 procent av BNP.

82. Det högsta skattetrycket internationellt var på Island år 2016 på hela 50,8 procent av BNP.

83. Högsta marginalskatten i Sverige nåddes 1979 då den var på hela 92 procent inklusive konsumtionsskatter.

84. Värnskattens intäkter uppgick vid sitt avskaffande till 6 miljarder kronor. 345 000 svenskar betalade då värnskatt.

85. Värnskatten på höga inkomster infördes som en tillfällig skatt för åren 1995–1998, men blev kvar till 2020.

86. Förmögenhetsskatten avskaffades 2007 och bidrog då med mindre än blygsamma två promille av BNP. En bidragande faktor till förmögenhetsskatten var att den saknade legitimitet då den tvingade företag och kapital ut ur landet.

87. Arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enhällig riksdag år 2004, och det berodde till stor del på att den försvårade generationsskiften i företag. Den bidrog med blygsamma 0,15 procent av BNP.

88. Skattetrycket rusade under efterkrigstiden och nådde sin kulmen på 90-talet. (se graf)

Skatter du inte trodde funnits

89. År 1734 infördes en progressiv spegelskatt. Ju större spegeln var, desto högre var skatten.

90. Hundskatten var en kommunal skatt som avskaffades så sent som år 1996, men redan innan dess fanns mängder med undantag.

91. Fönsterskatten fanns i Sverige mellan 1743 och 1810, och låg på 16 öre per fönster i Stockholm, 12 öre i större städer, 8 öre i mindre stad, 3 öre i glesbygd. Den ansågs vara ett enkelt sätt att beräkna en fastighetsskatt på. Fönsterskatten i England behövde avskaffas 1851 då bristen på fönster gav upphov till sjukdomar.

92. Sverige hade tidigare en lyxskatt till tidigt 90-tal. Lyxskatten var en skatt på produkter som inte ansågs vara nödvändigheter, exempelvis hade schampo ingen lyxskatt, men balsam hade 15 procent lyxskatt.

93. Den privatperson som betalde mest skatt år 2020 betalde 380 miljoner kronor i skatt.

94. Det högst beskattade företaget betalade 1 miljard kronor i skatt år 2020.

Foto: Erik Lam, mostphotos.com

 

95. 2020 uppgick intäkterna av miljöskatterna upp till 99 miljarder kronor eller knappt 2 procent av BNP.

96. Energiskatten, som tas ut på bland annat el och drivmedel, uppgår till 50 miljarder kronor per år.

97. Koldioxidskatten summerar till strax över 20 miljarder kronor per år.

98. Tjänstemän anställda av FN beskattas inte för sina inkomster, utan är undantagna efter internationella överenskommelser.

99. Även tjänstemän anställda inom EU, exempelvis vid EU-kommissionen är undantagna nationell inkomstskatt, men betalar istället skatt direkt till EU.

100. Public service-avgiften är en skatt som uppgår till max 1 329 kronor per person och år. Innan den blev en del av skatten var det en licensavgift för alla som ägde en tv på 2 400 kronor per år och hushåll.