Bli medlem

Flera vill se ny utredning av tjänstemannaansvaret

jun 30, 2022 | I media

SLÖSO DEBATT Slöseriombudsmannen (SlösO) kommenterar i tidningen Epoch Times regeringens bristande hantering av frågan om skärpt tjänstemannaansvar.

I februari 2022 kom resultatet från den utredning som behandlat frågan. Slutsatsen blev att det straffrättsliga ansvaret för offentliga tjänstemän inte behöver stärkas, trots att riksdagen beslutat att det ska ske.

SlösO Josefin Utas anser att en ny och bättre utredning måste genomförs, med målet att stärka ansvaret för tjänstemännen. Det behövs en tydligare ansvarskultur i Sverige, att människor tar på sig ansvar och att man utkräver ansvar.

Ur artikeln:

” – Hela genomförandet har varit bristfälligt, dåligt. Det är tydligt att man inte har varit intresserad av att ta den här frågan framåt, trots att riksdagen har sagt att tjänstemannaansvaret ska skärpas. När man väl tillsatte utredningen bakade man in den med andra frågor, säger Josefin Utas.

Ett problem menar hon var att direktivet var för öppet. Frågan som utredaren fick att undersöka var om tjänstemannaansvaret behöver utvidgas.”

”Utas ser hanteringen av tjänstemannaansvaret som ett exempel på hur frågor kan begravas.

– Man talar sarkastiskt ibland om att offentliga utredningar är politikens verktyg för att begrava eller förhala frågor, men tyvärr visar den här hanteringen på det. Nu hänvisar flera partier till utredningen och menar att inget skärpt ansvar behövs, trots att ingenting har ändrats. Behovet finns ju kvar.”

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Länk till hela artikeln (bakom betalvägg).

Läs mer om tjänstemannaansvaret och den statliga utredningen.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.