Skattebetalarnas valfond

Hjälp oss att få in skattefrågorna i valrörelsen

Nu är det valår – då ska vi gräva ännu djupare än vanligt i hur många miljarder som egentligen försvinner i skadliga näringslivsstöd och hur slöseriet kan minskas i offentlig sektor. Vi behöver din hjälp för att göra det möjligt.

Sverige har idag världens femte högsta skattetryck och en vanlig medelinkomsttagare betalar mer än hälften av sin lön i skatt. Även om värnskatten avskaffats den senaste mandatperioden betalar en höginkomsttagare över 60 procent av sin lön i skatt. Fordons- och drivmedelsskatterna har ökat kraftigt och nya skatter har tillkommit, så som plastpåseskatten och flygskatten. Och nya skattehöjningar väntar, när det tvärtom borde finnas stort utrymme för att sänka skatterna.

Skattebetalarna är den enda organisationen i Sverige som på allvar driver frågan om lägre skattetryck och minskat slöseri med dina skattepengar. Vi behövs för att påverka debatten i rätt riktning och för att sätta press på politikerna.

Medel som skänks till Skattebetalarnas valfond går oavkortat till vårt arbete att visa politikerna att det finns enorma möjligheter att prioritera om med skattepengar, så pass stort utrymme att det både går att satsa på välfärden och sänka skatten.

Så hjälp oss att sätta skattefrågorna på agendan – skänk valfritt belopp till Skattebetalarnas valfond genom att swisha med hjälp av koden nedanför eller betala in direkt till Skattebetalarnas bankgiro 565-8133. Stort tack för ditt bidrag!

Ge ditt bidrag till valfonden

  1. Starta Swish
  2. Skanna QR-koden
  3. Fyll i valfritt belopp
  4. Godkänn. Klart!

Swishnumret är 123 608 72 66 (Skattebetalarnas valfond). Du kan också sätta in ditt bidrag till föreningens BG 565-8133.

Du kan också välja att bli medlem