MENY STÄNG MENY

Frågor vi driver

Skattebetalarna har sedan 1921 drivit frågan om minskat slöseri med skattepengar, lägre skatt på arbete och företagande, synliga skatter och ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Vi anser att egna pengar också är välfärd.

Slöseri med skattepengar

Uttrycket ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” myntades av den socialdemokratiske ministern Gustav Möller på 1940-talet. Det har blivit ett ledord i vårt arbete. Det handlar helt enkelt om att varje beslutsfattare ska minnas vem pengarna egentligen tillhör, och att varje skattebetalare har rätt att få ut mesta möjliga välfärd för varje skattekrona. Vi driver dessa frågor både genom Slöseriombudsmannen och genom gräv i varje nummer av vår medlemstidning Sunt Förnuft. Vi jobbar även mot slöseri genom andra frågor såsom exempelvis att granska förlusterna i välfärden. 

Skadliga skatter på arbete och företagande

Genom skatter och bidrag drivs en inverterad arbetslinje i Sverige. Vi har världens högsta marginalskatter. Utbildning, arbete, företagande och sparande straffas konsekvent.  Det är en usel politik som gör både människor och samhället fattigare. Därför driver vi frågor om de skadliga skatterna på arbete och företagande genom att jobba för bland annat sänkta kommunalskatter, kraftigt sänkta marginalskatter och sänkt skatt på pension. Läs mer om vårt arbete mot regeringens skattesmäll här och mer specifikt skatterna på företagande här.

Synliga skatter

Bara en av tio svenskar vet hur mycket hen betalar i skatt. De flesta skatter är nämligen osynliga. De syns inte på våra lönebesked och de syns inte när vi handlar. Visste du exempelvis att över 60% av priset på en liter bensin består av skatt, eller att att din el till stor del består av olika avgifter och skatter? När skatterna är dolda blir det också svårt för många att ta ställning till om de är rimliga och om vi får valuta för våra skattekronor. Det vill vi råda bot på. Därför jobbar vi för att öka kunskapen bland allmänheten om skattenivåerna samt driver förslag på hur skatterna kan göras mer synliga. Läs mer om dolda skatter på vår kampanjsida.

Ökad rättssäkerhet för skattskyldiga

Vi anser att det borde vara självklart i en modern rättsstat att skattelagstiftningen är förutsägbar. Tyvärr lever skattelagstiftningen många gånger inte upp till detta, vilket allt för ofta leder till orimliga konsekvenser för enskilda. Därför driver Skattebetalarna frågor kring ökad rättssäkerhet på flera olika sätt. En viktig del av vårt arbete handlar om att lyfta och diskutera brister och orättvisor i skattelagstiftningen. I egenskap av remissinstans lämnar vi också synpunkter på förändringar i skattelagstiftningen. Därtill hjälper vi medlemmar som blivit konkret drabbade av de brister i förutsägbarhet och tydlighet som skattelagstiftningen tyvärr innehåller. Här kan du läsa mer från våra jurister.

Egna pengar är också välfärd

Den folkpartistiske tidigare finansministern Anne Wibble myntade uttrycket om att det vore önskvärt att alla svenskar har en årslön på banken. Uttalandet blev omdebatterat och av många kritiserat för att vara orealistiskt. Men faktum är att man i ett land med en stark välfärdsstat som Sverige ofta glömmer att egna pengar också är välfärd. Därför driver vi frågor om ökat eget ansvarstagande samt bättre möjligheter att spara ihop till en egen buffert. Vi arbetar därför emot exempelvis höjningen av skatt på ISK konto och höjd skatt på privata sjukvårdsförsäkringar. 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.