Om oss / Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 14 maj 2020 kl 18.00 i Sibeliussalen på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Vid mötet omvaldes Pia Kinhult som ordförande för en treårsperiod. Omvaldes till ledamöter gjorde också Markus Uvell och Helena Olsson. Allt enligt valberedningens förslag.

Skattebetalarnas styrelse ser för det kommande året ut enligt följande:

Presidiet

Ordförande:

Pia Kinhult , strategisk rådgivare, Ängelholm                                        vald t.o.m. 2023

Vice ordförande:

Tommy Adamsson, vd, Djursholm                                                           vald t.o.m. 2022

Carola Netterlid, regionchef, Lomma                                                      vald t.o.m. 2021                  

 

Övriga ledamöter

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, Stockholm                                   vald t.o.m. 2021

Gustav Blix, civilekonom, Stockholm                                                      vald t.o.m. 2021

Jesper Jönsson, företagare, Enköping                                                    vald t.o.m. 2022

Erika Hedblom, projektledare, Malmö                                                    vald t.o.m. 2022

Markus Uvell, företagare, Stockholm                                                      vald t.o.m. 2023

Helena Olsson, nationalekonom, Stockholm                                         vald t.o.m. 2023

 

Stämmokommentar från vd och ordförande

Vi är mitt inne i den kris som följer i spåren av Covid-19 och vars konsekvenser idag är svåra att bedöma. Hittills har påverkan på vår medlemsstock varit begränsad. Vi upplever en viss ökad svårighet att värva företagsmedlemmar. Därtill kommer vårt förvaltade kapital naturligtvis att påverkas. Hur mycket vi påverkas kommer naturligtvis bero på hur långvarig krisen blir och hur allvarliga de ekonomiska följderna blir. Även om krisen skulle bli svår så bedömer vi att Skattebetalarna har förhållandevis goda möjlighet att klara krisen. Vi har ett inte särskilt högt pris för medlemskap, en trogen medlemskår och en mycket professionellt skött förvaltning. Därtill torde krisen innebära ökad aktualitet för våra frågor.

Under 2019 minskade medlemsantalet något. En delförklaring antalet ständiga medlemmar minskar. Detta är en typ av medlemskap som inte marknadsförs längre eftersom de långsiktigt är olönsamma. En annan faktor är ett minskat antal företagsmedlemmar då vi av lönsamhetsskäl höjt priset för dessa.

Under förra året har vi arbetat med att stärka lojaliteten bland medlemmarna parallellt med fortsatt lönsam värvning. Vi har utvecklat kommunikationen med befintliga medlemmar genom våra olika kanaler, framförallt Sunt Förnuft och sociala medier, och satsat på värvning och kännedomsarbete i traditionella och sociala medier samt brevledes. Effekterna av detta arbete tror vi oss se nu under inledningen av 2020. Under våren har vi haft en framgångsrik värvning av privata medlemmar och en högre andel förnyade medlemskap än tidigare.

För de flesta av våra medlemmar är vårt arbete för låga skatter och minskat slöseri med skattepengar viktigast för medlemskapet. Men även våra förmåner är viktiga. Inte minst vår juridiska rådgivning som våra skickliga jurister ombesörjer. Därutöver är Sunt Förnuft central för medlemskapet. Vi arbetar löpande med att förbättra tidningen och göra den ännu mer intressant och för att visa värdet av vår juridiska service.

2019 fortsatte vi att hålla en hög profil i debatten genom utspel och debatt. Under året publicerade vi boken ”Sveriges väg till högskatteland” av Anders Bergeskog. Boken har renderat gillande från många, såväl etablerade debattörer som medlemmar och samhällsintresserade. Genom SlösO har vi nått nya målgrupper, inte minst yngre, och under förra året passerade SlösO 100 000 följare på Facebook, vilket är fler än de flesta politiska partier. Under förra året började vår dåvarande SlösO, Johan Gustafsson, skriva boken ”Slöseriet med dina skattepengar” som nu i vår gavs ut av Ekerlids Förlag. Boken nådde snabbt säljtoppen hos de webbaserade boklådorna och har varit omskriven i ett stort antal tidningsartiklar.

Hittills i år har vi publicerat rapporter bland annat om fastighethetsskatten och om statligt riskkapital. Frågor som kommer att ha fortsatt aktualitet under året. Våra förberedelser inför vårt hundraårsjubileum är också i full gång. Något vi kommer att återkomma till under året, inte minst i Sunt Förnuft.

2019 var ett ekonomiskt stabilt år och vi får se hur 2020 kommer att bli. Men vi är övertygade om att det ekonomiska läget kommer att göra frågor om skatter och slöseri med offentliga medel ännu mer centrala i debatten och här kommer Skattebetalarna ha en viktig roll och goda möjligheter att stärka vår position i debatten.

 

Pia Kinhult, ordförande

Christian Ekström, vd

Skattebetalarna

 

 

Stämmohandlingar (klicka på dokumentnamnet för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2020

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2019

Revisionsberättelse 2019

Förslag från valberedningen 2020

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tidigare stämmor

2019

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Dagordning årsstämma 2019

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2018

Revisionsberättelse

Motion nr 1 från Björn Tarras-Wahlberg och Staffan Wennberg

Styrelsens yttrande över motion 1

Motion nr 2 från Lennart Hallgren

Styrelsens yttrande över motion 2

Valberedningens förslag gällande styrelsens sammansättning och styrelsearvoden

Protokoll från årsstämma 2019

 

2018

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 17 maj 2018 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2018

Årsredovisning 2017 Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag 2018

Motion från Erik Mjöberg

Styrelsens yttrande över Erik Mjöbergs motion

Stämmoprotokoll 2018

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 kronor som företagare. 

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.