Om oss / Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 18.00 i Stockholm. Plats för stämman var Hörsalen på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6.

Protokoll från stämman hittar du här.

 

Stämmohandlingar:

Dagordning för årsstämman 2019 (klicka på länk för att öppna upp dokumentet i pdf-format)

Dagordning årsstämma 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse  (klicka på länk för att öppna upp dokumentet i pdf-format)

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2018

Revisionsberättelse

Inkomna motioner samt styrelsens yttranden (klicka på länk för att öppna upp dokumentet i pdf-format)

Motion nr 1 från Björn Tarras-Wahlberg och Staffan Wennberg

Styrelsens yttrande över motion 1

Motion nr 2 från Lennart Hallgren

Styrelsens yttrande över motion 2

Valberedningens förslag (klicka på länk för att öppna upp dokumentet i pdf-format)

Valberedningens förslag gällande styrelsens sammansättning och styrelsearvoden

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 17 maj 2018 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2018

Årsredovisning 2017 Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag 2018

Motion från Erik Mjöberg

Styrelsens yttrande över Erik Mjöbergs motion

Stämmoprotokoll 2018

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor som privatperson och 390 som företagare. Swisha 195/390 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem