Juridisk rådgivning

Skattebetalarna erbjuder skattejuridisk service och rådgivning till både privatpersoner och företag. Som medlem ingår rådgivning där du kan kontakta våra jurister och få svar på dina frågor utan extra kostnad. Du kan även välja att skydda dig mot kostsamma skatteprocesser genom att teckna dig för vårt Skatterättsskydd.

Skattejuridiska frågor och svar 

Läs medlemmarnas viktiga frågor och skattejuristernas svar 

 

LÄS MER

Skattejuridisk rådgivning för medlem privatperson 

Skattebetalarnas jurister ger dig kostnadsfri rådgivning inom skatterätt per telefon och e-mail. 
De svarar på frågor inom områdena 

 • Lön och pension
 • Fastigheter
 • Värdepapper och försäkringar
 • Arbetsresor och tjänsteresor
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning
 • Utlandsflytt

Som medlem privatperson får du hjälp med frågor rörande dig personligen, din make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt

Som medlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord. 

Juristerna hjälper också till inom området ekonomisk familjerätt, till exempel 

 • Arvsordning och arvsrätt 
 • Testamentestolkning 
 • Giftorätt 
 • Samborätt 
 • Gåvorätt 

Våra jurister når du enklast genom e-post eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se 

Har du frågor om något som du har fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så får du gärna scanna in handlingen eller bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du e-postar. 

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap 

Skatterättsskydd Privatperson (hela familjen ingår) 

Att som privatperson utan juridisk expertis driva en skatteprocess med Skatteverket som motpart är komplicerat och kan bli mycket kostsamt. Dessutom gäller inte rättshjälp vid skatteprocesser. Med Skatterättsskydd Privatperson får du och din familj hjälp av våra processerfarna jurister vid en tvist med Skatteverket. I detta ligger att upprätta överklaganden och hantera övrig skriftväxling samt bevaka alla svarstider.

För Skatterättsskyddet betalar du 350 kronor per år, utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. 

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd här till höger på sidan under ”Dokument”. 

För att teckna eller få svar på frågor, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00. 

 

Skattejuridisk rådgivning för företagsmedlemmar 

Skattebetalarnas jurister ger ditt företag kostnadsfri rådgivning inom skatterätt: 

Du får hjälp med skatterelaterade frågor inom områdena: 

 • Deklaration
 • Redovisning
 • Avdrag
 • Hur man räknar ut skatt på enskild firma och AB
 • Balansräkning

Du får dessutom samma hjälp som medlem privatperson, det vill säga skatterättslig rådgivning inom områdena.
De svarar på frågor inom områdena 

 • Lön och pension 
 • Fastigheter 
 • Värdepapper och försäkringar 
 • Arbetsresor och tjänsteresor 
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning 
 • Utlandsflytt 

Du får hjälp med frågor rörande ditt företag, dig personligen, make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt 

Som medlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord. 

Juristerna hjälper också till inom området ekonomisk familjerätt, till exempel 

 • Arvsordning och arvsrätt 
 • Testamentestolkning 
 • Giftorätt 
 • Samborätt 
 • Gåvorätt 

Våra jurister når du enklast genom e-post eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se 

Har du frågor om något som du har fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så får du gärna scanna in handlingen eller bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du e-postar. 

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap. 

Skatterättsskydd Företag + familj

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare oftast i underläge. Skatteverket är både åklagare och domare, och förfogar över närmast obegränsade resurser. 

Med vårt Skatterättsskydd Företag får ditt företag, du och din familj relevant juridisk hjälp vid en skattetvist med Skatteverket. Våra processerfarna skattejurister ansvarar för all skriftväxling, företräder dig i processen hos både Skatteverket och i domstolarna, samt bevakar alla svarstider.

Allt detta får du och din familj för 1500 kronor per år, utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. 

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd här till höger på sidan under ”Dokument” 

För att teckna eller få svar på frågor, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00. 

Skattejuridiska frågor och svar

Privatperson

Företag

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor som privatperson och 390 som företagare. Swisha 195/390 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem