Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring

Att snabbt få vård eller få tid som passar in med ditt arbete och övriga planer är värdefullt för många. Vi erbjuder en förmånlig privatvårdsförsäkring med tillägg för liv- och olycksfallsskydd. Genom den får du bra vård i rätt tid på privata kliniker i hela Sverige, och du har direkt tillgång till en kvalificerad telefonservice om ett hälsoproblem uppstår. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som medlem i Skattebetalarna en riktigt omfattande Privatvårdsförsäkring. För en förmånlig premie ger den tillgång till privat specialistvård, och ersätter kostnader i samband med sjukvård så länge du har kvar försäkringen! Du kan även komplettera skyddet genom att teckna till Liv- och Olycksfallsförsäkring. Med Privatvårdsförsäkringen får du vård direkt, utan att vänta i månader på behandling. Du avgör till exempel själv en lämplig tidpunkt för en operation.

Privatvårdsförsäkringen är enkel att teckna och ger dig:

 • Sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och Psykologiskt rådgivningscenter
 • Bästa möjliga vård i privat regi
 • Specialistvård inom 7 arbetsdagar
 • Operation och sjukhusvård
 • Ny medicinsk bedömning av annan läkare, så kallad Second opinion vid allvarliga sjukdomar
 • Behandling av sjukgymnast, naprapat, kiropraktor samt psykolog utan krav på remiss av läkare
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Hemservice efter operation
 • Resor till och från behandling om resekostnaden uppgår till minst 500 SEK per besök
 • Försäkringen har ingen ansvarstid och ger dig alltså ersättning för dina vårdkostnader så länge du behåller din försäkring
 • Självrisk 350 kronor för e-vård eller 1000 kr för ett fysiskt besök per ny försäkringshändelse. OBS! Om du hänvisas direkt till sjukgymnast, naprapat, kiropraktor eller psykolog uttas ingen självrisk.
 • Webbaserade tjänster som ger hälsoprofil och stöd inom specifika områden, t ex sluta röka och finna balans avseende såväl kost som alkohol.
 • E-vård via Protector sjukvårdsförmedling som ger möjlighet att boka tid med läkare via mejl, telefon eller videomöte där läkaren ställer en diagnos och kan skriva ut e-recept.
 • Personligt samtalsstöd finns tillgängligt 24 tim/dygn av en beteendevetare som kan vägleda till hjälp eller stöd. Samtalsstödet täcker t ex medarbetarstöd, chefsstöd, hälsocoaching m m
 • Rehabiliteringsförsäkring är en skräddarsydd försäkring som hjälper företag att snabbare få tillbaka sina medarbetare i arbete efter sjukdom eller skada.
 • Om premien för Privatvårdsförsäkringen är arbetsgivarebetald är premien avdragsgill med 60 procent. Försäkringen kan tecknas av medlemmar i Skattebetalarna.

 

Även make/maka/sambo eller registrerad partner till medlem kan medförsäkras och därmed få samma skydd. Även hemmavarande barn i åldrarna 2 -25 år kan medförsäkras. För barn 2-15 år gäller särskilda villkor.

För att kunna teckna försäkringen ska du bl a vara bosatt och folkbokförd i Sverige samt fullt arbetsför. Om du inte är fullt arbetsför vid tidpunkten för tecknandet omfattas du först efter 30 dagar sammanhängande full arbetsförhet. För mer information om full arbetsförhet och vad som krävs för att kunna teckna försäkringen se villkor och ansökan till höger.

Seniorförsäkring

Försäkringen gäller längst till 65 års ålder. Om du har haft Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring mer än 6 månader när du fyller 65 år erbjuds du att teckna Skattebetalarnas Seniorförsäkring. Det är en unik försäkringsmöjlighet som är förbehållen dig som tidigare haft Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring. Du som tidigare haft Privatvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring kan behålla det momentet livet ut medan livförsäkringen gäller till 80 års ålder.

Komplettera ditt försäkringsskydd! Du kan även välja att komplettera din Privatvårdsförsäkring med liv- och olycksfallsskydd. Fyll endast i den förenklade ansökan med hälsodeklaration, och skicka in den till oss. Försäkringsskyddet gäller från den dag ansökan godkänts av försäkringsgivaren.

Tillägg
 • Livförsäkring upp till 6 prisbasbelopp *
 • Olycksfallsförsäkring – upp till 30 prisbasbelopp *
 • Barnsjukvårdsförsäkring (kan tecknas till 25 års ålder)
 • Barnförsäkring (sjukdom och olycksfall) – ersättning för invaliditet lämnas med max 20 prisbasbelopp. * Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Livförsäkring

En livförsäkring är alltid viktigt att ha. Är man gift eller sambo är ekonomin ofta lika sammanflätad som livet i övrigt. Om den ena parten avlider kan det bli svårt för den andra att klara ekonomin med till exempel räntor och amorteringar på gemensamma lån. Ett dödsfallskapital på maximalt 6 prisbasbelopp (avtrappas mellan 55 till 65 år) ger en möjlighet att klara den nya situationen.

Förmånstagare är:

För gruppmedlems försäkring
a) make/maka, registrerad partner eller sambo
b) gruppmedlemmens arvingar.

För medförsäkrads försäkring
a) gruppmedlemmen, om denne är den medförsäkrades make, registrerade partner eller sambo
b) den medförsäkrades arvingar.

Olycksfallsförsäkring

Om olyckan är framme kan du få hjälp och ersättning via din försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och lämnar ersättning för olycksfall som inträffar både under arbetstid och fritid. Det kan handla om kostnader för läkemedel, tandskador, resor och eventuella hjälpmedel. Blir du invalidiserad, medicinskt eller ekonomiskt, får du ersättning i relation till invaliditetsgraden. (Ersättningsbeloppet är maximalt 30 prisbasbelopp *)

Barnförsäkring

Premien för barn sjuk- och olycksfallsförsäkring är 122 kronor per månad oavsett antal barn. Premien för barnsjukvårdsförsäkring är per barn och månad: 2-15 år 289 kr, 16-25 år 356 kr.

Förmånlig premie

Premien för Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring är:

18-39 år 595 kr (665 kr inkl liv och olycksfall),

40-54 år 651 kr (756 kr inkl liv och olycksfall),

55-64 år 850 kr (966 kr inkl liv och olycksfall).

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Protector Försäkring; en svensk filial till Protector Forsakring ASA Norge som är ett försäkringsföretag på den svenska marknaden.

Så här gör du om du blir sjuk eller skadar dig:

Ring Protector sjukvårdsförmedling för tidsbokning av privatvård på telefon 08-556 456 14 eller sjukvard@protectorforsakring.se. Hos vårdförmedlingen får du hjälp av sjukvårdspersonal vardagar 08.00 – 17.00 med tidsbokning.

Vill du anmäla en skada till Liv- eller Olycksfallsförsäkringen kontakta Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring enligt nedan.

Om du har frågor: För skadeblanketter, fullständiga villkor och övriga frågor kontakta Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring på telefon 08-520 056 79 eller e-post skattebetalarna@fuab.com.

Dokument

För- och efterköpsinformation senior (pdf)

För- och efterköpsinformation privatvård (pdf)

Ansökan privatvårdsförsäkring (pdf)

Ansökan privatvårdsförsäkring med liv och olycksfall (pdf)

Villkor privatvårdsförsäkring (pdf)

Villkor gruppförsäkring (pdf)

FUAB:s integritetspolicy (pdf)

 

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem