Intäktsförsäkring

Intäktsförsäkring

En försäkring som ger ekonomisk trygghet till företaget om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I mindre företag är man ofta beroende av att man själv som ägare eller att någon anställd nyckelperson är på plats för att intäkterna ska komma. Därför är det många företagare som oroar sig för vad som kan hända med företaget om man skulle bli sjuk.

Nu kan vi erbjuda dig som medlem i Skattebetalarna en nyhet inom försäkring. Skattebetalarnas Intäktsförsäkring gör att du på ett enkelt sätt kan försäkra dig för intäktsbortfall i företaget till följd av sjukdom och du kan fokusera på att bli frisk.

I försäkringen ingår bl a:

  • Ersättning från första dagen när du har sjukfrånvaro i minst trettio dagar i händelse av sjukdom eller olycksfall.
  • Enkel skadehantering — ersättningen betalas ut utan ekonomiska analyser eller blanketter om täckningsbidrag.
  • Pengarna går direkt till företaget, utbetalat belopp blir en intäkt i rörelsen.
  • Premien är avdragsgill i din rörelse.
  • Du kan välja nyckelpersoner på företaget som ska omfattas av försäkringen.
  • Ersättningsbelopp och ersättningstid
  • Du kan välja ersättningsbelopp på 15 000 eller 20 000 kr/månad och ersättningstid på 6 eller 12 månader.
Premie

Premien för försäkringen är en avdragsgill kostnad i rörelsen.

Ersättningsbelopp                          15 000 kr/mån            20 000 kr/mån

Ersättningsperiod 6 månader            341 kr/mån                   453 kr/mån

Ersättningsperiod 12 månader          398 kr/mån                   529 kr/mån

Undantag

Som med alla försäkringar finns det undantag, så även med denna. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att i denna försäkring finns undantag för t ex depression och utbrändhet. Läs mer om detta i villkoren till höger.

Om du har frågor

Kontakta Skattebetalarnas Privatvård- och Intäktsförsäkring på telefon 08-520 056 79, e-post skattebetalarna@fuab.com

Intäktsförsäkringen är resultatet av ett samarbete mellan Skattebetalarna och försäkringsförmedlaren Försäkringsutveckling AB, FUAB.

Försäkringsgivare är Protector Försäkring Sverige.

Dokument

Ansökan intäktsförsäkring med hälsodeklaration (pdf)

För- och efterköpsinformation intäktsförsäkring (pdf)

Villkor intäktsförsäkring (pdf)

Information i pdf

FUAB:s integritetspolicy

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem