Nej till ännu högre bensinskatt!

Av priset på en tank bensin är drygt 60 procent ren skatt. Regeringen har höjt bensinskatten varje år sedan 2014, och tyvärr fortsätter det. Den överindexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs i snabb takt.  

Läs mer

Räkna ut hur du drabbas av höjd bensinskatt!

 

Sedan 2014 har den rödgröna regeringen höjt bensinskatten med totalt 1,82 kronor per liter inklusive moms, M/KD:s sänkning 2019 inräknad. Men det stannar inte där. Den överindexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatterna på drivmedel per automatik höjs årligen i snabb takt. Den totala skatten på en liter bensin uppgår till nära 10 kronor per liter, eller till 14 500 kronor för en genomsnittlig årstank.

2017 kompletterades skattesatsernas sedvanliga indexomräkning med inflationen (KPI) med två extra procentenheter. Det innebär att skatten höjs med mer än vad som krävs för att hålla jämna steg med prisutvecklingen i svensk ekonomi, utan att det krävs vare sig debatt eller riksdagsbeslut. I år höjs skatten dock enbart med inflationen eftersom den extra höjningen i indexeringen neutraliseras genom en skattesänkning med 16 öre. Detta för att motverka prishöjningen som väntas ske till följd av årets höjda reduktionsplikt. Utan sänkningen hade skatten höjts med 31 öre och bensinpriset med sammanlagt 51 öre per liter.

Årets skatt höjs med 15 öre per liter inklusive moms och med 10,25 öre för diesel.

Den höjda reduktionsplikten väntas samtidigt höja bensinpriset med ytterligare 20 öre[1], vilket innebär att politiska beslut pressar upp årets bensinpriser med totalt 35 öre.

 

[1] Regeringens proposition 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här samlar vi det senaste i skattedebatten, vårt arbete och mediagenomslag. Du får kostnadsfritt engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Varje nummer innehåller även ett nytt tips från våra skattejurister.

Privatperson
Företagare
Jag samtycker till att Skattebetalarna registrerar ovan uppgifter och ger mig information om tjänster och produkter via mejl. Läs mer om vår Dataskyddspolicy
Läs nyhetsbreven

De flesta hushåll i Sverige har inget alternativ till bilen!

Drygt var tredje hushåll med bil, nära en miljon, kör mer än 2000 mil om året. Sedan 2014 har dessa fått se skatten för sin årstank öka med minst 3 000 kronor (3 300 kr inkl. reduktionsplikten). Hjälp oss att stoppa överindexeringen av bensinskatten, gå med i Skattebetalarna!

 

Några fakta om indexeringen och bensinskatten

  • En majoritet av Sveriges hushåll är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil.
  • Drygt 60 procent av literpriset på bensin är ren skatt. Skatten ökar varje år till följd av överindexeringen, men skattens andel styrs också av råvaruprisets utveckling.
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag nästan dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskar trots ökad trafik och även bränsleförbrukningen minskar hos nya bilar.
  • Vägtrafikanter betalar idag in ca 67 miljarder kronor i särskilda skatter (drivmedelsskatter, fordonsskatt mm), men bara runt 20 miljarder går till investeringar och underhåll av vägnätet.
  • Högre drivmedelsskatter ger mindre frihet och försvårar hushållens vardag med arbetspendling och skjuts av barn till skola och fritidsaktiviteter. Den som är beroende av bilen straffbeskattas. De med låga inkomster drabbas hårdast.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Överindexeringen är odemokratisk. Skattens extra uppräkning med 2 procentenheter sedan 2017 innebär att skatten stiger varje år, utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.
  • Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014 att inte röra bensinskatten. Höjningarna och den nya uppräkningen är därmed ett svek mot väljarna.
  • Vad Januariöverenskommelsens utlovade gröna skatteväxling på 15 miljarder kronor innebär för drivmedelsskatterna är i dagsläget oklart. Men då miljöskatterna till största del utgörs av bränsleskatter finns en stor risk för ytterligare kraftiga höjningar och därmed stigande bensinpriser.
 
 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.