Stoppa sjukvårdsskatten!

Trots ett av världens högsta skattetryck har Sverige de längsta vårdköerna i Europa. Därför betalar många företag privata sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Nu tycker regeringen att det är dags för oss att betala för samma vård en tredje gång genom att försäkringen förmånsbeskattas. Det är oanständigt.

Läs mer

Skatt på skatt på skatt!

De sjukvårdsförsäkringar som en arbetsgivare i dag tillhandahåller är en god affär för alla. För vården då den ordinarie vården avlastas. För företagen som genom försäkringen kan bidra till att göra sjuka medarbetare friska snabbare. Och för medarbetarna genom att de snabbare kan få den behandling som behövs. 

Men den 1 juli 2018 planerar regeringen att börja förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar. Förslaget berör 468 000 löntagare och egenföretagare. Regeringen räknar med en skatteintäkt på knappt 1,2 miljarder kronor per år. Förslaget är oanständigt och kontraproduktivt. 

Den föreslagna beskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivare riskerar att leda till ökad belastning på den offentliga vården och förlänga sjukskrivningar. Dessutom innebär förslaget en dubbel -och trippelbeskattning av löntagare och egenföretagare.

 

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Stoppa sjukvårdsskatten!

Inom några veckor kan förslaget om beskattning av privata sjukvårdsförsäkringar bli verklighet. Hjälp oss att stoppa detta -skriv under vårt upprop!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Sverige har de längsta vårdköerna i Europa

  • Sjukfrånvaron i Sverige ökade med 70 procent mellan 2010 och 2015
  • Sverige har de längsta vårdköerna i Europa. Nära tre av tio får inte ett första besök för planerad specialistvård innan tiden för vårdgarantins 90 dagar gått ut.
  • För ortopedi och allmän psykiatri, de vanligaste behandlingarna inom sjukvårdsförsäkringen, är väntetiden 3-13 veckor.
  • Den privata sjukvårdsförsäkringen utgör en procent av de totala kostnaderna för vård i landet. Av de 650 000 privata försäkringarna är 70 procent betalda av arbetsgivaren. Förmånsbeskattningen rör med andra ord en försäkring som står för sju promille av vårdens kostnader.
  • Premien för försäkringen kommer att beskattas med förmånstagarens marginalskatt. För en anställd med genomsnittlig försäkring som kostar cirka 5 200 kronor motsvarar det en skatt på mellan 1 700 och 3 100 kronor.

Förslaget kan ge fler sjukskrivningar

Många företagare ställer sig frågande till regeringens förslag om att privata sjukvårdsförsäkringar som betalats av arbetsgivare ska förmånsbeskattas. De ser sina medarbetares som företagets viktigaste resurs och vill så långt som möjligt undvika eller korta ner sjukskrivningar.

Risken är stor att en betydande andel av arbetstagarna säger nej till en sjukvårdsförsäkring som de måste betala skatt för. Samtidigt är den offentliga vården hårt ansträngd med långa väntetider.

Konsekvensen av förslaget blir ett ännu större tryck på den offentliga vården med ännu längre köer som följd, vilket riskerar att öka kostaderna för sjuklön och sjukpenning. Därmed blir sannolikt de sammantagna finansiella intäkterna betydligt lägre än vad regeringen räknat med.

Läs hela artikeln om sjukvårdsskatten i senaste numret av Skattebetalarnas medlemstidning Sunt Förnuft här: Sjukvårdsskatten Sunt Förnuft 1-2018

Vad gör Alliansen?

Regeringens förslag är tyvärr inte förvånande. Socialdemokraterna har under hela mandatperioden visat att de går i Vänsterpartiets ledband. Det som är förvånande är dock indikationerna på att Alliansen inte kommer att lyfta ett finger för att stoppa förslaget, speciellt som det inte finns några formella eller informella hinder att fälla det förslag som behandlas i skatteutskottet 19/4 och i kammaren en månad senare.

Att Alliansen väljer att inte fälla regeringen så här nära ett val är förståeligt. Vad som däremot är obegripligt är att ge bort en fråga som handlar om företagandets och vårdens villkor samtidigt som man tydligt visar upp samma typ av parlamentariska och politiska impotens som under Decemberöverenskommelsen. 

Om detta skriver Skattebetalarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 10 april.

Skattebetalarnas remissyttrande till förslaget om sjukvårdsskatt

Skattebetalarna skickade i november 2017 in ett remissyttrande till regeringens promemoria om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar. Att i dagens läge med en hårt ansträngd offentlig vård införa en skatt so får fler att söka sig till den offentliga vården är ett felaktigt vägval. Läs hela Skattebetalarnas yttrande här:  Yttrande privata sjukvårdsförsäkringar  och vår debattartikel i Dagens Samhälle den 27 november.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.