Skatteutjämningen
uppmuntrar slöseri

Läs mer

Utjämningsskatten har förlorat sitt syfte

Det sägs ofta att skatteutjämningsbidragen går till att stötta landsbygdskommunerna. Det stämmer inte. De tre största mottagarna är Malmö, Göteborg och Eskilstuna, som tar emot 9,6 miljarder –nästan lika mycket som landets 55 landsbygdskommuner tillsammans. 

Visst är det rimligt att kommuner med sämre strukturella förutsättningar får stöd att tillhandahålla en likvärdig service. Däremot är det inte rimligt att ett litet antal kommuner ska stå för fiolerna när politiker i andra kommuner slarvar med pengarna.

Vår ståndpunkt är tydlig. De som bor i kommuner där skattepengar används effektivt ska inte straffas med högre skatter. Och de kommuner som slösar med skattepengar ska inte räddas av att regeringen tar mer från andra som inte gör det.

De betalar och tar emot mest

I år betalar endast nio av landets 290 kommuner utjämningsskatt. Mest betalar Stockholm med nära 4,1 miljarder, vilket motsvarar 5 700 kronor per skattebetalare i kommunen. I Danderyd betalar man mest per skattebetalare, hela 24 500 kronor – totalt 561 miljoner kronor. 

Störst utjämningsbidrag får Malmö som mottar 5,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 24 300 kronor per skattebetalare.

Skatteutjämning sker även mellan landets landsting/regioner. Endast Region Stockholm betalar utjämningsskatt medan de övriga erhåller ett bidrag från systemet. I år betalar stockholmarna drygt en miljard, eller motsvarande 600 kronor per skattebetalare. De största mottagarna är Region Skåne med 6,4 miljarder och Västra Götalandsregionen 4,9 miljarder kronor.

Stockholmarna förlorar i ny skatteutjämning

Skatteutjämningssystemet är komplext och består av flera delar. Regeringen vill se en ny modell för kommunal skatteutjämning genom förändringar inom delsystemet för kostnadsutjämning. (Består av tio olika delmodeller för kommunerna och fyra för landstingen och är statsfinansiellt neutral – summan av bidrag och avgifter är lika stora och tar ut varandra. Det innebär att kommuner med en gynnsam struktur i de olika delmodellerna får betala en avgift medan de med en ogynnsam får ett bidrag).  

I korthet förlorar Region Stockholm ca 1,6 miljarder kronor på det nya förslaget och länets 26 kommuner sammantaget ca 180 miljoner kronor (vissa kommuner får dock ett förbättrat utfall som medför ökat utjämningsbidrag eller minskad utjämningsavgift).

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Skatteutjämningen måste förändras!

De som bor i kommuner där skattepengar används effektivt ska inte straffas med högre skatter. Och de kommuner som slösar med skattepengar ska inte räddas av att regeringen tar mer från andra. Om du håller med – gå med i vårt nätverk och säg nej till dagens skatteutjämningssystem!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Sofias skatter förklarar det komplexa utjämningssystemet

Utjämningssystemets syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna erbjuda sina invånare likvärdig offentlig service. Detta oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är också att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på strukturella skillnader. Strukturella förhållanden kan handla om att befolkningens åldersstruktur och geografiska förhållanden gör att behovet av och kostnaden för att producera en service skiljer sig markant.

Läs hela skatteskolan om det kommunala skatteutjämningssystemet i SF_2017_2

Inga incitament för tillväxt med dagens system

Problemet med dagens kommunala skatteutjämningssystem är att kommunerna garanteras nästintill samma inkomster oberoende av hur väl de lyckas. Det gör att incitamenten är svaga för att anstränga sig för att öka skatteunderlaget, exempelvis med tillväxtfrämjande satsningar för att få fler i arbete. Detta då de positiva resultaten försvinner i minskat bidrag eller en ökad avgift. Systemet kan också bidra till en press uppåt på kommunalskatterna då kommunerna i princip enbart kan öka sina intäkter genom att höja skatten. Absurt nog kan systemet även kompensera för negativa effekter som högre skatter för med sig. Forskning från länder med liknande system med stor omfördelning visar på effekter som lägre tillväxt och högre skatter.

För fördjupad läsning om utmaningarna med det kommunala utjämningssystemet, läs exempelvis rapporten Kommunalråd utan ansvar (Timbro, 2016)

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.