MENY STÄNG MENY

Sänk flyttskatterna!

Läs mer

Bra att uppskovsräntan slopas!

En slopad uppskovsränta är en del av januariavtalet, ovissheten har varit stor för vilka uppskov det ska omfatta. Nu har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enats om att det ska gälla alla, såväl kommande som befintliga uppskov, alltså även de som nu betalar uppskovsränta. Uppskovsräntan är tänkt att slopas från och med inkomstår 2021, dvs. från och med deklarationen 2022. Räntan uppgår till 0,5 procent av vinsten från bostadsförsäljningar och måste årligen betalas för rätten att skjuta upp reavinstskatten på 22 procent. Läs mer: Uppskovsräntan slopas – vad innebär det?

Vid halvårsskiftet 2020 återinförs taket för hur stort belopp man har rätt att skjuta fram reavinstbeskattningen för, det så kallade uppskovstaket. Taket – som tidigare var på 1,45 miljoner kronor – har varit temporärt avskaffat under en fyraårsperiod, men kommer alltså tillbaka i ny form . Det nya taket blir tre miljoner kronor.

Nu är det dags att sänka reavinstskatten!

 

Flyttskatterna - låser in äldre
och stänger ute yngre

Flyttskatterna är skadliga för rörligheten på bostadsmarknaden och slår brett över landet och olika åldersgrupper.  De äldre har mot sin vilja blivit en stor bromskloss på bostadsmarknaden eftersom de förlorar så mycket på att flytta att de helt enkelt inte har råd att göra det. Samtidigt tränger de yngre hushållen ihop sig på för liten boyta. I vår rapport ”Flyttskatterna – låser in seniorer och stänger ute yngre” framgår att transaktionskostnaderna vid försäljning av en privatägd bostad ofta blir så betydande att de påverkar beslutet om att flytta eller bo kvar. Till rapporten har vi tagit fram lokala siffror för ett tjugotal kommuner runtom i Sverige där vi brutit ner siffrorna för att visa hur höga flyttskatterna blir i respektive kommun. Vill du läsa mer om flyttskatterna i just din kommun så hittar du dem här.

Dagens bostadsbrist är mycket svår att bygga bort, därför är det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt. Det kräver ett regelverk som uppmuntrar rörligheten på bostadsmarknaden. Men i stället för Sveriges politiker en skattepolitik som gör precis det motsatta. Det duger inte. Vi jobbar för att sätta tryck på politikerna att sänka flyttskatterna. Reavinstskatten måste sänkas kraftigt och stämpelskatterna ersättas med en avgift som står i paritet med de administrativa kostnaderna för hanteringen.

Skattebetalarna i media

Skattebetalarnas rapport om flyttskatterna har fått stort genomslag i media. Bland annat publicerade Expressen en stor nyhetsartikel om rapporten. Svenska Dagbladet publicerade vår debattartikel om om bostadsbristen i landet och vikten av ett regelverk som uppmuntrar rörligheten på bostadsmarknaden genom framför allt kraftigt sänkta flyttskatter.

Lokala debattartiklar om flyttskatterna har publicerats i bland annat Hallandsposten, Norrköpings Tidningar, Östgöta-Correspondenten, Västerbotten-Kuriren och siffrorna från rapporten har även lett till nyhetsartiklar i bland annat Eskilstuna-Kuriren och Kungsbacka-Posten.

Fakta om flyttskatterna

  • Drygt två miljoner personer i Sverige är 65 år eller äldre, och av dessa äger sju av tio sitt boende. Många av dem bor större än vad de önskar, medan de yngre hushållen tränger ihop sig på för liten boyta.
  • Sex av tio seniorhushåll i villa och knappt tre av tio i bostadsrätt i vår undersökning uppger att de bor större än de behöver. Det motsvarar cirka 420 000 seniorhushåll i Sverige.
  • Drygt sex av tio i villa och drygt varannan i bostadsrätt anger att flyttskatterna utgör ett hinder för flytt. Det motsvarar cirka 487 000 hushåll.
  • Vart femte seniorhushåll svarar att de helt eller delvis har avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av flyttskatterna. Det motsvarar cirka 170 000 hushåll, eller 34 000 uteblivna flyttar årligen.
  • Den här utvecklingen syns i statistiken. De senaste 20 åren har andelen småhusägare som är 65 år och äldre ökat kraftigt, från 23,1 procent år 1998 till 31,5 procent 2017.
  • För ett hushåll som bott 30 år i en villa med rikets genomsnittliga försäljningspris (cirka 3 miljoner kronor) uppgår skattekostnaden vid försäljning till 550 000 kronor. Adderas mäklararvode ökar den totala flyttkostnaden till 610 000 kronor.
  • Av alla OECD-länder är det endast Sverige och Portugal som beskattar vinster vid försäljning av bostäder oavsett hur länge man bott i dem.
  • Den totala flyttkostnaden i vår villa- och bostadsrättsberäkning uppgår till cirka 20 procent av försäljningspriset efter 30 års ägande, i OECD är motsvarande kostnad på cirka 6 procent.
  • Det råder bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner. Samtidigt står vi inför en betydande befolkningsökning i allmänhet och bland äldre i synnerhet.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.