Rädda bilen!

Politiker försöker ta bilen ifrån dig. Med hjälp av höjda drivmedelsskatter, höjda fordonsskatter och avskaffad lättnad för klimatvänligare tjänstebilar vill man göra det för dyrt för dig att äga och köra din bil. Vi tar strid för din bil.

Läs mer

Bilen är viktig för Sverige

I ett avlångt och glesbefolkat land är den en självklarhet för många av oss. En nödvändighet för att vi ska kunna ta oss till jobbet, skolan, mataffären eller vännerna. Om man inte längre kan ha bil så kommer många bli tvungna att flytta eller byta jobb, självfallet med stora konsekvenser för den enskilde, men också för Sverige som land. Arbetsgivare är beroende av att personal kan ta sig till jobbet och på glesbygden är mer eller mindre all service beroende av bilen på ett eller annat sätt.

Biltrafiken bidrar med mycket skattepengar till staten. Det handlar till största delen om drivmedels- och fordonsskatter, men också en rad andra skatter med allt från moms till trängselskatter. Totalt drar skatterna på fordon och drivmedel årligen in runt 100 miljarder kronor till staten. Som jämförelse kan man konstatera att statens kostnader för vägtrafiken med allt från underhåll till reseavdrag beräknas vara cirka 33 miljarder. Det betyder att bilen bidrar med mycket mer än vad den kostar.

 

Räkna ut hur du drabbas av höjd bensinskatt!

 

Bilen beskattas orättvist

De senaste åren har fordonsskatten på vanliga bilar höjts kraftigt genom det nya bonus-malus-systemet som infördes 2018. Samtidigt är skatten på bensin idag nästan 7 av 10 kronor när man tankar bilen, och med den överindexering av bensinskatten som infördes 2018 fortsätter skatten att varje år öka även utan politiska beslut. Överindexeringen har pausats men borde avskaffas helt.

Samtidigt föreslås kraftigt höjda förmånsskatter på bilar, vilket skulle göra det orimligt dyrt för många som behöver bilen i jobbet. Dessutom vill regeringen försämra reseavdraget för den som behöver bilen för att ta sig till och från jobbet.

Bilister behandlas mer och mer som statens kassako för. Det är inte rimligt. Många skattebetalare och arbetsgivare runt om i Sverige är i behov av bilen för att livet ska fungera, då måste också bilen beskattas rättvist.

• Att ta ut skatt på skatt är inte rimligt, självfallet ska man inte betala moms på bensinskatten.
• Överindexeringen som nu har pausats måste avskaffas, vill riksdag och regering höja skatten får de stå för det.
• Slopa banus-malussystemet i fordonsskatten.
• Stoppa straffbeskattningen av förmånsbilar.

Vi tar strid för din bil

Några fakta om indexeringen och bensinskatten

  • En majoritet av Sveriges hushåll är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil.
  • Drygt 60 procent av literpriset på bensin är ren skatt. Skatten ökar varje år till följd av överindexeringen, men skattens andel styrs också av råvaruprisets utveckling.
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag nästan dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskar trots ökad trafik och även bränsleförbrukningen minskar hos nya bilar.
  • Högre drivmedelsskatter ger mindre frihet och försvårar hushållens vardag med arbetspendling och skjuts av barn till skola och fritidsaktiviteter. Den som är beroende av bilen straffbeskattas. De med låga inkomster drabbas hårdast.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Överindexeringen är odemokratisk. Skattens extra uppräkning med 2 procentenheter sedan 2017 innebär att skatten stiger varje år, utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.
  • Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014 att inte röra bensinskatten. Höjningarna och den nya uppräkningen är därmed ett svek mot väljarna.
  • Vad Januariöverenskommelsens utlovade gröna skatteväxling på 15 miljarder kronor innebär för drivmedelsskatterna är i dagsläget oklart. Men då miljöskatterna till största del utgörs av bränsleskatter finns en stor risk för ytterligare kraftiga höjningar och därmed stigande bensinpriser.

Hjälp oss att rädda din bil – bli medlem

Skattebetalarna är en medlemsorganisation vars verksamhet är helt beroende av medlemsavgifterna. Det bästa sättet du kan hjälpa oss att fortsätta sätta press på landets beslutsfattare och fortsätta kämpa för att rädda din bil är att bli medlem.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.