Lägg tid på din deklaration!

Läs mer

Skattebetalarnas jurister hjälper dig även i deklarationstider

Som vanligt så här års erbjuder Skattebetalarnas jurister dig som medlem hjälp och tips inför din deklaration. Den tekniska utvecklingen har knappast förenklat skattejuridiken, men den har åtminstone gjort det enklare såväl att upprätta deklarationen som att lämna in den till Skatteverket. Det finns dock skäl att vara noggrann istället för att ha som huvudmål att deklarera med minsta möjliga arbetsinsats, inte minst för att inte missa att göra viktiga avdrag som kan ge pengar tillbaka.

Missa inga avdrag!

Det är inte bara viktigt att deklarera rätt inkomster utan även att göra rätt avdrag. Nedan tar vi upp ett urval av sådant som man kan ha rätt att dra av.

 • Resor till och från arbetet (arbetsresor). För att få avdrag för resor med egen bil ska du regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil istället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer.
 • Resor i tjänsten med egen bil (18,50 kr/mil) eller förmånsbil (9,50 kr/mil eller 6,50 kr/mil om diesel).
 • Trängselskatt vid tjänsteresor eller resor till- och från arbetet. Oavsett om du reser med förmånsbil eller egen bil har du rätt till avdrag för den trängselskatt som utgår på dina arbets- eller tjänsteresor.
 • Parkeringsavgifter, om du tagit bilen till jobbet och använt bilen i viss omfattning i tjänsten. Om du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du dra av avgiften de dagar som du använt bilen i tjänsten. Om du använt bilen minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du dra av parkeringsavgiften alla dagar du kört till och från jobbet.
 • Dubbel bosättning, om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort och har behållit en bostad på den tidigare orten, eller inom ramen för en eller flera anställningar har arbete som bedrivs på flera olika platser vilket kräver en övernattningsbostad.
 • Tillfälligt arbete på annan ort. Med tillfälligt arbete menas kortvarigt arbete som i normalfallet pågår under högst två år samt är tidsbegränsat till sin natur. För att kunna få avdrag för arbete på annan ort krävs att du arbetar tillfälligt på någon annan ort än bostadsorten, att du övernattar på arbetsorten, att du har kvar din ordinarie bostad på hemorten samt att det till den nya arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.
 • Hemresor, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och du har övernattat på arbetsorten.
 • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Du kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar.
 • Räntor på lån från andra än banker (räntor på lån hos banken är förtryckt och därmed inget man behöver fylla i själv, man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).
 • Räntekompensation, om du har löst ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Tomträttsavgäld. Utgiften behandlas skattemässigt som en ränteutgift. Arrendeavgift är däremot inte avdragsgillt.
 • Uthyrning av privatbostad tas upp i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Från intäkterna får dock göras ett schablonavdrag om 40 000 kr per bostad. Därtill får för bostads- och hyresrätter ett extra avdrag göras för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra avdraget istället av 20 % av (hela) hyresinkomsten.
 • Fördela räntor mellan makar och sambos. Om någon av er inte har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att det ska finnas tillräckligt med skatt att reducera med hjälp av ränteutgifterna så kan det vara en bra idé att omfördela en del av ränteutgifterna till den andra. Likaså när den ena av er har ett underskott av kapital som överstiger 100 000 kr (30 % skattereduktion medges endast upp till 100 000 kr, därefter sjunker den till 21 %).

Undvik skattetillägg genom öppna yrkanden och noggrannhet

Om du är osäker på huruvida du har rätt till ett specifikt avdrag råder vi dig att under ”övriga upplysningar” noggrant ange vad avdraget avser. På så vis kan du undvika att påföras skattetillägg i händelse av att Skatteverket kommer fram till att avdraget är felaktigt.

Upplysningen ska vara tillräckligt detaljerad för att Skatteverket ska kunna lägga den till grund för sin bedömning av avdraget, eller i vart fall kunna konstatera att det behövs mer information för en korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så kallat öppet yrkande, och då riskerar man inte att drabbas av skattetillägg även om avdraget inte skulle medges.

Vanliga fel i deklarationen

Det är lätt att göra fel i deklarationen. Nedan har vi listat några vanliga misstag.

Fysisk person (Inkomstdeklaration 1 samt NE- och N3A-bilagorna)

 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
 • Glöm inte att återföra preliminärt uppskov om du inte ansöker om slutligt uppskov.
 • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska överföras till huvudblanketten.
 • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska överföras till huvudblanketten.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).

Juridisk person (Inkomstdeklaration 2,3 och 4)

 • Glöm inte att kontrollera om eventuellt outnyttjat underskott från föregående år finns.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • Kontrollera att alla ej avdragsgilla kostnader är återförda.
 • Kontrollera om andra ej bokförda intäkter finns.

Nya skatteregler för inkomstår 2020 (urval)

Den 1 januari 2020 trädde flera skatteändringar i kraft. Nedan följer ett urval av dessa.

 • Värnskatten avskaffas
 • Sänkt skatt för personer över 65 år
 • Ändrad skattebefrielse på viss användning av diesel
 • Höjd trängselskatt
 • Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag
 • Förväntad men ej ännu beslutad förändring gällande uppskovstak

Mer information, fler tips och djupare analys inför årets deklaration hittar du i senaste numret av Skattebetalarnas medlemstidning där våra jurister samlat sin kunskap i en stor deklarationsspecial.

Du hittar hela artikeln här: Deklarationsspecial Sunt Förnuft 1-20

Utökade öppettider under hela deklationsperioden

Under perioden 16 mars till 14 maj utökas våra öppettider för telefonrådgivning mellan måndag och torsdag klockan 09.00–12.00. Vår erfarenhet är att medlemmarnas efterfrågan på hjälp brukar vara som störst under denna deklarationsintensiva period på året. 

Som medlem är du välkommen att höra av dig till oss skattejurister på 08-613 17 80 om några frågor skulle uppstå i samband med deklarationen eller gällande den förtryckta deklarationsblanketten som Skatteverket påbörjar utskick av i mars. 

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 som företagare. Swisha 295/399 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.