Förmånliga medlemsförsäkringar till medlemmar i Skattebetalarna

Vi vet att ett bra försäkringsskydd är viktigt för våra medlemmar. Därför har vi förhandlat fram bra och prisvärda medlemsförsäkringar som du har stor nytta av om något skulle inträffa. Försäkringarna är speciellt framtagna för medlemmar i Skattebetalarna.

Våra medlemsförsäkringar

Vi vill erbjuda dig som medlem unika och prisvärda försäkringar. Tillsammans med vår samarbetspartner Försäkringsutveckling har vi tagit fram följande försäkringar:

  • Olycksfall Special 65+
  • Privatvårdsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Intäktsförsäkring

Kravet för att kunna teckna försäkring (gäller ej Olycksfall Special 65+) är att man är fullt arbetsför.*

Olycksfall Special 65+

Från och med årsskiftet erbjuder vi medlemmar mellan 65 och 74 år att teckna Olycksfallsförsäkring. I Olycksfall Special 65+ ingår bl a:

  • medicinsk invaliditet med upp till 400 000 kr utan avtrappning på försäkringsbeloppet
  • dödsfallsbelopp på 25 000 kr
  • tillgång till privat vård och vårdgaranti i samband med
Premier Olycksfall Special 65+
65-74 år 119 kr

Privat vård – snabb hjälp och snabbt tillbaks på jobbet

Om du blir sjuk eller råkar ut för en skada får du snabb hjälp av specialister. Med en sjukvårds- försäkring slipper du även långa väntetider.

Du kan utöka ditt skydd genom att teckna till olycksfallsförsäkring och livförsäkring:

  • Olycksfallsförsäkring – Gör livet enklare om något plötsligt händer

Olycksfallsförsäkringen ersätter bland annat läke-, rese- och- rehabiliteringskostnader. Om du får en bestående skada som ger dig ett handikapp, sk medicinsk invaliditet, får du ersättning från olycksfallsförsäkringen. Likaså om du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan, s k ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt.

  • Livförsäkring – Ger dina närmaste trygghet när du inte kan

Vad händer familjen om din inkomst skulle försvinna? Med en livförsäkring ger du dina efterlevande en ekonomisk trygghet. Kanske så att de kan bo kvar i er gemensamma bostad?

Då betalas ett engångsbelopp, s k dödsfallskapital, ut till dina närmaste om du avlider.

Premier Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring inkl liv & olycksfall
18-39 år 461 kr 521 kr
40-54 år 482 kr 572 kr
55-65 år 576 kr 676 kr

Även make/maka/sambo eller registrerad partner samt barn till dig som är medlem kan medförsäkras och därmed få samma skydd till samma förmånliga premier.

Intäktsförsäkring – för dig som är företagsmedlem

Vad händer ditt företag om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall? För att du ska slippa oroa dig och istället ägna dig åt att bli frisk har vi tagit fram en Intäktsförsäkring. Med den får ditt företag ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Och till skillnad från sjukavbrottsförsäkringar får du pengarna direkt. Försäkringen är en trygghet för företaget och kan tecknas för ägare, delägare och andra nyckelpersoner i företaget.

Premier Ersättningsbelopp  15 000 kr/mån Ersättningsbelopp  20 000 kr/mån
Ersättningsperiod 6 mån 321 kr 428 kr
Ersättningsperiod 12 mån 376 kr 501 kr

* Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undan- tag, att du inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning samt att du inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

 

 

Personuppgiftslagen

Ansök om försäkring

Fyll i dina personuppgifter och vilka försäkringar du önskar teckna.

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-postadress
Olycksfall Special 65+
Privatvårdförsäkring
Privatvårdsförsäkring, inkl Liv & Olycksfall
Intäktsförsäkring, 6 mån
Intäktsförsäkring, 12 mån