Olycksfall Special 65+

 

Olycksfallsförsäkring för dig över 65 år

Olycksfall Special 65+ är en olycksfallsförsäkring, ett ekonomiskt skydd när olyckan är framme. Försäkringen ger dig även tillgång till privat vård i samband med ett olycksfall, efter remiss från läkare.

Olycksfall Special 65+ är en försäkringslösning anpassad för dig som är mellan 65 och 74 år. Det är en olycksfallsförsäkring som ger dig tillgång till privat vård i samband med ett olycksfall, efter remiss från läkare. Denna försäkring kan även erbjudas för make, maka, registrerad partner eller sambo som medförsäkrad. Premien är 119 kronor per person och månad. 

Om försäkringen i korthet

Olycksfallsförsäkring

  • Gäller dygnet runt
  • Medicinsk invaliditet upp till 400.000 kr, (ingen avtrappning på försäkringsbeloppet)
  • Dödsfallsbelopp 25.000 kr
  • Privat planerad vård
  • Vårdgaranti
  • 2-års ansvarstid
  • Ingen självrisk

 

Om du har frågor om skadeblanketter, fullständiga villkor och övriga frågor kontakta Skattebetalarnas Privatvårdsförsäkring på telefon 08-520 056 79 eller e-post skattebetalarna@fuab.com.