Se fler nyheter

aug 29, 2018


Slöseriombudsmannen

Fängslande utgifter för kriminalitet

Trygghet är en viktig fråga i valrörelsen och man hör ofta att Sverige aldrig haft så få poliser. Antalet poliser har minskat successivt de senaste tio åren. 2011 hade Sverige 18 400 poliser i aktiv tjänst och 2016 var siffra nere på drygt 17 500 poliser. Ser man till befolkningsutveckling är minskningen betydligt större, 2010 hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare, 2014 var siffran 208 poliser och förra året var den siffran nere på 195.  Med det tar Sverige en bottenplacering i EU, där genomsnittet ligger en bra bit över 300 poliser per 100 000 invånare. Men det är långt ifrån alla poliser som syns på gator och torg, bara lite drygt hälften av våra poliser har yttre tjänst och även andelen poliser i yttre tjänst minskar

Antalet anmälda brott har ökat de senaste åren enligt Brottsförebyggande rådet. Men det som gör att otryggheten ökar mest är nog att antalet skjutningar ökar dramatiskt. Förra året sköts fem gånger fler till döds jämfört med för tolv år sedan. Trots det är det färre intagna i fängelse idag jämfört med för några år sedan. 2017 var antalet vårddygn på anstalt 1 361 669 enligt Kriminalvården, jämfört med 1 419 301 två år tidigare. Men som skattebetalare kanske det är bra. På den tiden har nämligen kostnaden för ett dygn i fängelse ökat med tio procent till 3 609 kronor. Totalt kostar fängelserna alltså ungefär fem miljarder om året. 

Tycker du att det låter billigt? Det är det inte. Det är lika mycket som det kostar att bo på Grand Hôtel i Stockholm. Visserligen behöver våra anstalter en helt annat säkerhet än Grand, men allvarligt talat? 

Europarådet släppte för några år sedan en jämförande studie över fängelserna i 47 europeiska länder. Och Sverige sticker ut rejält. Bara i San Marino kostar fängelserna mer. Genomsnittskostnaden är ungefär 1 000 kronor per dygn och i länder som Finland, Danmark, Tyskland och Island kostar en dag på kåken ungefär hälften av vad den kostar i Sverige. Det är klart att vi ska ha bra rehabilitering på fängelserna och det är också bra om de dömda inte bara träffar andra brottslingar. Rehabilitering är också något som samhället tjänar på i längden. Men är återfallsfrekvensen dubbelt så hög i Finland som i Sverige? Skulle inte tro det. 

En granskning av Riksrevisionen visar en brist på samordnade och effektiva insatser, trots att samhället satsar stora resurser på detta. Enligt Riksrevisionen har andelen dömda som återfaller i brott under lång tid legat på samma nivå. Av de som dömts till fängelse begår sju av tio nya brott inom tre år.

Nu talar allt fler politiker om att skärpa straffen för att komma tillrätta med brottsligheten. Det betyder sannolikt att kostnaderna för kriminalvården kommer att öka ytterligare om ingenting görs. Men för att vi ska få så mycket trygghet som möjligt för pengarna gäller det att vi har ett rättssystem som inte slösar med skattepengar. Är det verkligen rimligt att det kostar så mycket att sitta i fängelse i Sverige?

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem